Show simple item record

dc.contributor.authorLönnqvist, Juha
dc.date.accessioned2010-06-02T05:04:08Z
dc.date.available2010-06-02T05:04:08Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1130203
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24035
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteiden laitos/liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Lönnqvist, J. 2010. Koulutettavien kokemuksia Suomen lentopalloliiton I-tason koulutuksen vaikuttavuudesta. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 71 s., 14 liites. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Suomen lentopalloliiton järjestämän I-tason koulutukses-ta saatuja kokemuksia lajitaitojen opettamisesta. Tavoitteena oli lisäksi saada tietoa koulutettavi-en kokemuksista saadusta tiedosta liittyen lasten ja nuorten fyysisiin ominaisuuksiin. Tutkimuk-sessa tarkasteltiin myös koulutuksen vaikutusta koulutettavien käytännön valmennustoimintaan. Tutkimus oli kvantitatiivinen survey-tyyppinen kyselytutkimus, jossa standardoitujen kysymys-ten yhteydessä oli tarkentavina kysymyksinä kvalitatiivista aineistoa tuottavia avoimia kysymyk-siä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Suomen lentopalloliiton I-tason koulutukseen syksyllä 2008 osallistuneet koulutettavat, joita oli kaikkiaan 80 henkilöä. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella kaikilta koulutuksessa olleilta. Vastausprosentti oli 52,5%. Tutkimus osoitti, että I-tason koulutuksen käyneillä oli myönteisiä kokemuksia koulutuksen vai-kutuksesta lajitaitojen opettamiseen. Koulutuksella oli myönteinen vaikutus myös koulutettavien kokemuksiin saadusta tiedosta liittyen lasten ja nuorten fyysisiin ominaisuuksiin. Koulutuksen vaikutus käytännön valmennukseen fyysisten ominaisuuksien kohdalla oli huono. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että koulutuksesta saatiin teoriatietoa lajitaitojen opettamisesta sekä motorisen taidon kuntotekijöistä. Tältä osin koulutusta voidaan pitää onnistuneena. Mutta motorisen taidon kuntotekijöiden siirtymistä käytännön valmennustoimintaan ei tapahtunut juuri ollenkaan ja tältä osin koulutus ei onnistunut. Jatkossa pitää I-tason koulutusta kehittää siihen suuntaan, että koulutuksesta saatu tieto-taito siirtyy paremmin käytännön valmennustoimintaan. Avainsanat: I-tason koulutus, motorinen oppiminen ja opettaminen, motorisen taidon kuntoteki-jät, lentopallo
dc.format.extent84 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherAvainsanat: I-tason koulutus
dc.subject.othermotorinen oppiminen ja opettaminen
dc.subject.othermotorisen taidon kuntotekijät
dc.subject.otherlentopallo
dc.titleKoulutettavien kokemuksia lajitaidon opettamisesta Suomen lentopalloliiton I-tason koulutuksessa
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201006021980
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
jyx.includeIn.OAItrue
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysomotoriset taidot
dc.subject.ysomotorinen kehitys
dc.subject.ysolentopallo


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record