Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorOnkamo, Tiina
dc.contributor.authorManu, Mari
dc.date.accessioned2010-05-17T07:02:19Z
dc.date.available2010-05-17T07:02:19Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23517
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena on analysoida Facebookissa julkaistujen tilapäivitysten teemoja. Teemat on luokiteltu kolmeen pääluokkaan Collinin (2009) luoman mallin mukaan, mutta esitämme siihen joitakin muutosehdotuksia. Selvitämme myös, vaikuttaako ystävien määrä siihen, mitä teemoja tilapäivityksissä käsitellään ja kuinka paljon niitä julkaistaan. Lisäksi pohdimme hieman, kuinka motivaatio käyttää Facebookia ja julkaista tilapäivitys ilmenee Heinosen (2009) määrittelemien tekijöiden pohjalta. Näitä tekijöitä ovat identiteetti, palaute, luottamus, yhteenkuuluvuus ja luovuus. Teoriaosuudessa esittelemme tutkimuksen keskeiset käsitteet. Sosiaalista mediaa käsittelemme tässä tutkimuksessa vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden, osallistumisen ja sisältöjen jakamisen kautta. Facebook on sosiaalinen verkosto, jonka käyttö perustuu mm. omaan profiiliin, tietojen jakamiseen ja yhteydenpitoon ystävien kanssa. Tutkimukseen kerättiin 207 tilapäivitystä ruotsinkielisen yliopiston 22 opiskelijalta. Tilapäivitysten käsittelyn tukena käytämme taulukoita, mutta pääpaino on laadullisessa analysoinnissa. Tulokset viittaavat siihen, että arkielämän tapahtumat ja tuntemukset sekä opiskelu ovat yleisimpiä tilapäivitysten teemoja, mutta yhteydenotto- ja avunpyynnöillä sekä viihdyttävillä julkaisuilla on myös oma roolinsa. Myös ajankohdalla vaikuttaa olevan jonkin verran merkitystä. Sen sijaan ystävien määrä ei tämän tutkimuksen perusteella näytä vaikuttavan siihen, mitä teemoja tilapäivitykset käsittelevät. Ystävien lukumäärä ei myöskään ole suoraan verrannollinen julkaistujen tilapäivitysten määrään. Tutkimus antaa viitteitä käyttäjien tarkempien taustatietojen tarpeelle, jotta aihetta voisi tutkia entistä monipuolisemmin. Käyttäjillä vaikuttaa olevan yksilölliset tapansa julkaista tilapäivityksiä, ja näiden tapojen sekä motivaation selvittäminen antaisivat yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mitä käyttäjä julkaisee tilapäivityksessään ja miksi. Tarkemmalle teemajaottelulle on tarvetta ja ehdotamme muutamaa uutta alaluokkaa. Toisaalta teemoja voisi jaotella yhä moninaisempiin luokkiin, mutta kaikenkattavaa luokittelua olisi hyvin haastavaa luoda, koska aineistoilla on yksilölliset piirteensä.    en
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherteemaen
dc.subject.othertilapäivitysen
dc.subject.otherFacebooken
dc.subject.othersosiaalinen mediaen
dc.titleSpex å sitz å glöggrunda : teman i statusuppdateringar på Facebook
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201005121770
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot