Show simple item record

dc.contributor.authorPasanen, Hanna
dc.date.accessioned2010-05-08T16:54:56Z
dc.date.available2010-05-08T16:54:56Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1129160
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23392
dc.description.abstractHUMANISTINEN TIEDEKUNTA KIELTEN LAITOS Hanna Pasanen USING MUSIC IN EFL TEACHING AT LOWER SECONDARY EDUCATION: TEACHERS’ EXPERIENCES AND OPINIONS Pro Gradu -tutkielma Englannin kieli Huhtikuu 2010 80 sivua + 3 liitettä Musiikki on tärkeä osa murrosikäisen nuoren elämää. Se mahdollistaa erilaisten tunteiden läpikäymisen turvallisesti omien suosikkilaulujen kautta ja erilaiset harraste- ja faniryhmät antavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ovat nuorille tärkeitä harrastuksia. Musiikkia voidaan myös käyttää englannin opetuksessa – musiikin eri sarat ovat lähes pohjaton lähde autenttiselle, ajankohtaiselle ja nuoria koskettavalle opetusmateriaalille. Kuitenkin sitä, missä määrin englannin opettajat Suomessa mu-siikkia tunneillaan käyttävät, on tutkittu vähän. Aiheesta on olemassa yksi aikaisempi tutkimus, ja sekin koskee opettajaopiskelijoita. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten musiikkia käyte-tään englannintunneilla, mitä sen avulla opetetaan ja miten yleistä musiikin käyttö on. Lisäksi tutkittiin millä perustein opettajat valitsevat käytettävän musiikin ja mistä he sen saavat, sekä mitkä musiikkigenret ovat suosituimpia. Edelleen selvitettiin, minkälaisia mielipiteitä opettajilla on musiikin käytöstä, erityisesti koskien oppilai-den reagointia musiikin käyttöön, musiikin avulla aikaansaatuja oppimistuloksia sekä musiikin käytettävyyttä ja monipuolisuutta lisämateriaalina. Tutkielman tutkimusaineisto kerättiin elektronisella kyselylomakkeella, johon vastattiin Jyväskylän yliopiston Korppi-järjestelmässä. Vastauspyyntö lähetet-tiin sähköpostitse 350 Länsi-Suomen läänissä opettavalle opettajalle ja vastauksia saatiin 118. Aineiston analyysissä käytettiin kvantitatiivisia perusmenetelmiä, ja tulokset esitettiin deskriptiivisesti frekvensseinä ja prosentteina. Vapaaehtoiset, avoimet lisäkysymykset analysoitiin kvalitatiivisesti. Reliabiliteetti selvitettiin Cronbachin alphoilla. Tutkimuksessa saatiin selville, että musiikkia käytettiin eri kielitaidon osa-alueiden harjoitteluun useimmiten pari kertaa lukukaudessa per erilainen musiik-kia hyödyntävä opetusmetodi. Luetun ja kuunnellun ymmärtämistä harjoiteltiin eni-ten aukkotehtävien avulla, ääntämistä laulamisen avulla, sanastoa etsimällä tiettyyn teemaan liittyvää sanastoa, kielioppia opeteltiin etsimällä sanoista esimerkkejä, kes-kustelua harjoiteltiin levyraadin avulla, kohdealueen kulttuurista opittiin musiikillis-ten näytteiden avulla ja kirjoittamista harjoiteltiin kääntämällä laulun sanoja joko suomeksi tai englanniksi. Lisäksi musiikkia käytettiin usein taustamusiikkina, tauko-musiikkina tai johdantona uuteen aiheeseen. Musiikkia valittaessa tärkeimmät kritee-rit olivat saatavuus, käyttötarkoitus ja sanat. Eniten käytettiin oppikirjasarjojen musiikkia. Suosituimmat musiikkigenret olivat pop ja rock. Opettajien mielipiteistä selvisi, että heidän mielestään oppilaat suhtautuivat musiikin käyttöön positiivisesti ja oppimistulokset olivat hyviä, mutteivät poikkea merkittävästi normaalin opetuksen aikaansaamista oppimistuloksista. Opettajien mielestä musiikin käyttö oli sinänsä helppoa, mutta teetti ylimääräistä työtä. He totesivat musiikin olevan monipuolinen lisämateriaali, mutta heillä oli joskus vaikeuksia keksiä sille erilaisia käyttötapoja.
dc.format.extent105 sivua
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlanguage education
dc.subject.otherEnglish teaching
dc.subject.othermusic
dc.titleUsing music in EFL teaching at lower secondary education : teachers' experiences and opinions
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201005081721
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysomusiikki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record