Show simple item record

dc.contributor.authorLatvala, Eero
dc.date.accessioned2010-04-28T14:47:41Z
dc.date.available2010-04-28T14:47:41Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1128698
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23303
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Latvala, E. 2010. Haasteena kouluyhteisön hyvinvointia edistävä toimintakulttuuri – tapaustutkimus liikunnan ja terveystiedon opettajataustaisen rehtorin muutosjohtamisesta yläkoulussa. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. 121 s. Tutkimuksessa tarkasteltiin yhden liikunnan ja terveystiedon opettajataustaisen rehtorin muutosjohtajuuden ja -johtamisen vaikutusta koulunsa toimintakulttuuriin. Keskeisinä tutkimustehtävinä oli selvittää, millaisia muutoksia tutkimuskohteena olleen koulun toimintakulttuurissa oli nykyisen rehtorin aikana tapahtunut, ja mikä oli hänen roolinsa näiden muutosten toteutumisessa. Rehtorin roolin hahmottamiseksi tutkimuksessa kuvattiin liikunnan ja terveystiedon opettajuuden antia hänen johtajuudelleen sekä rehtorin pedagogista johtajuutta ja muutosjohtajuutta. Lisäksi tavoitteena oli tutkia sisältääkö koulun nykyinen toimintakulttuuri sekä rehtorin johtajuus kouluyhteisön pedagogista hyvinvointia edistäviä eli oppijoiden yhteisöön liitettäviä piirteitä. Tutkimuksessa käytettiin koulusta peitenimeä Ryhtilän koulu ja rehtorista peitenimeä Rexi. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Tutkimusaineisto muodostui pääosin Rexin, neljän Ryhtilän koulun opettajan sekä kunnan opetustoimenjohtajan puolistrukturoiduista teemahaastatteluista. Haastattelut tehtiin keväällä 2007. Lisäksi aineistoon kuului Rexin täyttämä kyselylomake sekä muistiinpanot tutkijan ja Rexin ensimmäisestä tapaamisesta. Tieteenfilosofinen lähestymistapa tutkimusaineistoon oli hermeneuttinen. Aineiston analyysissa tukeuduttiin teoriasidonnaiseen analyysiin, ja aineis-to analysoitiin teemoittelun ja tyypittelyn periaatteella. Tutkimuksen mukaan Rexin oppiainetaustalla, liikunnan ja terveystiedon opetta-juudella, oli merkittävä vaikutus hänen johtamiskäyttäytymisensä ja johtamisfilosofiansa muotoutumiselle. Liikunnanopettajuus edisti monella tapaa Rexin johtamisvalmiuksien kuten ennakointi- ja stressinhallintataitojen, yllätysten sietokyvyn, päätöksentekokyvyn sekä asioiden ja ihmisten organisointiin liittyvien taitojen kehittymistä. Terveystiedon opettajuus antoi puolestaan Rexille aineksia oppilaslähtöisyyttä ja kouluyhteisön hyvinvointia korostavan johtamisfilosofian rakentamiseen. Rexin johtajuudesta löytyi useita pedagogisessa johtajuudessa ja muutosjohtajuudessa olennaisia piirteitä, mutta toisaalta myös selkeitä kehittymiskohteita. Kokonaiskuva Rexin johtajuudesta muodostui kuitenkin myönteiseksi. Ryhtilän koulun toimintakulttuurissa tapahtui Rexin johtamiskauden aikana selkeä muutos myönteisempään suuntaan. Koulun vuorovaikutus-, opetus- ja hallintokulttuurit muuttuivat avoimemmiksi, ja samalla sekä oppilaiden että opettajien oppimis- ja työskentelyilmapiirit parantuivat. Koulun muutos kiteytyi hyvinvoinnin valitsemiseen koulun toimintaa ohjaavaksi ydinteemaksi, ja tämän pohjalta muodostuneeseen yhteisöllisyyden tunteeseen. Rexillä oli erittäin merkittävä ja näkyvä, joskin teoriataustan valossa myös kysymyksiä herättävä rooli Ryhtilän koulun toimintakulttuurissa tapahtuneitten muutosten toteutumisessa. Koulun nykyinen toimintakulttuuri ja Rexin johtajuus sisälsivät useita pedagogiseen hyvinvointiin ja oppijoiden yhteisöön liitettäviä piirteitä, joista tärkeimmät liittyivät yhteisön jäsenten yksilö- ja yhteisötasolla kokemiin tunteisiin. Näitä olivat osallisuuden ja toimijuuden pohjalta kehittyvä tunne yhteenkuuluvuudesta eli yhteisöllisyydestä sekä tätä seuraava turvallisuuden tunne. Toisaalta Rexin johtajuudessa ja koulun toimintakulttuurissa oli suhteessa pedagogiseen hyvinvointiin ja oppijoiden yhteisöön vielä kehittämisen varaa.
dc.format.extent121 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherliikunnan ja terveystiedon opettajuus
dc.subject.otherkoulun johtaminen
dc.subject.otherpedagoginen johtajuus ja -johtaminen
dc.subject.othermuutosjohtajuus ja -johtaminen
dc.subject.othertoimintakulttuuri
dc.subject.otherpedagoginen hyvinvointi
dc.subject.otheroppijoiden yhteisö
dc.titleHaasteena kouluyhteisön hyvinvointia edistävä toimintakulttuuri : tapaustutkimus liikunnan ja terveystiedon opettajataustaisen rehtorin muutosjohtamisesta yläkoulussa.
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201004281609
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysoterveystieto
dc.subject.ysokoulunjohtajat
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysorehtorit
dc.subject.ysopedagoginen johtaminen
dc.subject.ysomuutosjohtaminen
dc.subject.ysotoimintakulttuuri


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record