Show simple item record

dc.contributor.authorRannisto, Anna-Riina
dc.date.accessioned2010-03-29T17:00:01Z
dc.date.available2010-03-29T17:00:01Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1126100
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23067
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista oppimiseen tai opiskeluun liittyvää vuorovaikutusta oppilaiden välillä esiintyi erityisopetuksen oppitunneilla, millä tavoin oppilaat ohjasivat, tukivat ja haastoivat toisiaan oppimistilanteissa sekä millainen merkitys oppimisympäristöllä oli oppilaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä oli vertaisoppiminen, jonka mukaan oppilaiden oppiminen on monipuolisempaa ja syvällisempää sekä heidän keskinäinen vuorovaikutuksensa myönteisempää, kun oppilaat työskentelevät aktiivisesti yhdessä oppitunneilla yksilökeskeisen työskentelemisen sijaan. Aineisto koostui kahdestakymmenestäkahdesta autenttisesta ala- ja yläkoulun oppitunnista, jotka videoitiin kahdessa erityisopetusluokassa ja neljässä osa-aikaisen erityisopetuksen pienryhmässä. Aineisto analysoitiin keskustelunanalyyttisin menetelmin. Tulokset osoittivat oppilaiden keskinäisen oppimisvuorovaikutuksen muodostuvan avunantamisesta, yhteisestä toiminnasta, palautteenannosta sekä konflikteista. Vertaisoppimista tukevia vuorovaikutustilanteita olivat muun muassa oppilaiden välinen tiedonantaminen, neuvotteleminen, korjaaminen ja kiisteleminen. Tutkimustulosten perusteella vertaisoppimista tukevat vuorovaikutustilanteet rakentuivat sekä spontaanisti että suunnitellusti. Suunnitellun vertaisoppimisen mahdollistivat opettajan ja/tai koulunkäyntiavustajan järjestämät pari- ja pienryhmämuotoiset oppimistilanteet sekä ongelmanratkaisutehtävät yhteisen opetuksen aikana. Spontaania vertaisoppimista ilmeni sekä yhteisen että itsenäisen työskentelyn aikana, kun oppilaat hakivat oma-aloitteisesti kontaktia toisiinsa. Myönteiset ja keskustelulle avoimet oppimisympäristöt osaltaan mahdollistivat vertaisvuorovaikutuksen ja täten myös vertaisoppimisen ilmenemisen erityisopetusryhmissä. Näin ollen tutkimuksen erityisopetusympäristöt olivat periaatteessa suotuisia vertaisoppimiselle, mutta käytännössä vertaisvuorovaikutuksen tietoinen hyödyntäminen opetuksessa oli melko harvinaista.
dc.format.extent85 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervertaisoppiminen
dc.subject.othervuorovaikutus
dc.subject.othererityisopetus
dc.subject.otherkeskustelunanalyysi
dc.titleOppiminen vertaisten kesken : keskustelunanalyyttinen tutkimus oppilaiden vuorovaikutuksesta erityisopetusympäristöissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201003291355
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodKeskustelunanalyysi
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysovertaisoppiminen
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoerityisopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record