Show simple item record

dc.contributor.authorHattukangas, Jenni
dc.contributor.authorKotimäki, Tuukka
dc.date.accessioned2010-03-16T14:46:07Z
dc.date.available2010-03-16T14:46:07Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1125693
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23037
dc.description.abstractJenni Hattukangas ja Tuukka Kotimäki: SAMANAIKAISOPETUS YLÄKOULUSSA – tapaustutkimus aineen- ja erityisopettajan yhteistyöstä. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos, 2010. 70s. Julkaisematon. Samanaikaisopetus on kahden opettajan välistä, vuorovaikutteista yhdessä opettamista integroidussa oppimisympäristössä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää samanaikaisopetukseen osallistuneiden opettajien yhteistyön rakentumista sekä samanaikaisopetuksen toimivuutta inklusiivisen kasvatuksen edistäjänä. Tutkimukseen osallistui erään keskisuomalaisen yläkoulun kaksi samanaikaisopetusparia, joista kummankin muodostivat laaja-alainen erityisopettaja ja matematiikan aineenopettaja. Aineistonkeruu suoritettiin havainnoimalla opettajaparien samanaikaisopetuksen oppitunteja ja haastattelemalla opettajaparit. Aineistonkeruuta ja -analyysia ohjasi etnografinen tutkimusote. Tutkimuksen mukaan opettajien roolijako samanaikaisopetuksessa pohjautui tasa-arvoiseen työskentelemiseen, jossa kummankin opettajan asiantuntijuutta hyödynnettiin tasaisesti. Opetuksen suunnittelussa korostui joustavuus ja luottamus kollegan ammattitaitoon nopeasti muuttuvissa opetustilanteissa. Opetustoiminta puolestaan rakentui useista erilaisista opetus- sekä luokanhallintamenetelmistä, jolloin opettajat esimerkiksi täydensivät tai korjasivat toistensa toimintaa. Samanaikaisopetuksen toimivuuteen vaikutti halukkuus työskennellä yhdessä kollegan kanssa, mutta tärkeimpänä yhteistyön edistäjänä pidettiin opettajien ammattitaitoa sekä kouluyhteisön avointa suhtautumista menetelmää kohtaan. Tutkituissa ryhmissä samanaikaisopetus osoittautui tehokkaaksi keinoksi yksilöllistää opetusta ja vähentää erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden leimautumista. Tämän tutkimuksen tulokset erosivat osittain samanaikaisopetuksesta tehdyistä aiemmista tutkimuksista, joissa opettajien yhteisen suunnitteluajan riittävä määrä sekä henkilökemioiden yhteensopivuus oli raportoitu erityisen merkittäviksi tekijöiksi opetuksen onnistumisen kannalta. Samanaikaisopetuksen yleistyessä tutkimustietoa tarvitaan koko ajan lisää, jotta menetelmää voidaan kehittää. Tällöin samanaikaisopetusta olisi hyvä tutkia myös oppilaiden näkökulmasta.
dc.format.extent70 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherinklusiivinen opetus
dc.subject.othersamanaikaisopetus
dc.titleSamanaikaisopetus yläkoulussa : tapaustutkimus aineen- ja erityisopettajan yhteistyöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201003161326
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysoetnografia
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record