Show simple item record

dc.contributor.authorVälimaa, Merja
dc.date.accessioned2010-03-10T11:49:50Z
dc.date.available2010-03-10T11:49:50Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1124899
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23027
dc.description.abstractTutkielman tavoitteena oli kuvata matkailualan perustutkinnon suorittaneen matkailupalvelujen tuottajan kokemusta ammatillisesta identiteetistään ammatillisen kasvun ja kehittymisen eri vaiheissa. Tavoitteena oli myös ymmärtää, millaisia aineksia matkailualan perustutkinnon suorittaminen on antanut opiskelijoiden ammatillisen identiteetin kehittymiselle ja subjektiksi tulemiselle. Tutkimusmetodina oli fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa, jossa analyysin kohteena olivat tutkittavien kerrotut ja kirjoitetut kokemukset. Tutkimukseen osallistui kahdeksan henkilöä, joista neljä matkailualan perustutkintoa suorittavaa aikuisopiskelijaa ja neljä saman tutkinnon aiemmin suo-rittanutta matkailualan ammattilaista. Tutkimustuloksissa kävi ilmi, että ammatillinen identiteetti neuvotellaan identiteetin persoonallisen ja sosiaalisen konstruktion välisessä vuoropuhelussa. Diskurssin osapuolten painoarvo vaihtelee yksilön elämäntilanteen ja sosiodemografisten taustatekijöiden perusteella. Noviisien ammatillinen identiteetti painottuu sosiaalisen konstruktion varaan, kun taas kokeneet ammattilaiset perustavat identiteettinsä yksilöllisyyteensä ja vahvaan subjektiviteettiinsa. Analyysin kautta aineistosta löytyi neljä erilaista ammatillisen identiteetin tyyppiluokkaa: 1) sitoutunut ammattilainen, 2) sopeutuja, 3) uuden mahdolli-suuden tavoittelija ja 4) hapuilija. Tulosten perusteella formaalin koulutuksen tärkeimmät pedagogiset teot ammatillisen identiteetin ja subjektiksi tulemisen tukemisessa ovat rakentava palaute sekä reflektiivisten oppimiskokemusten ja laajan substanssiosaamisen mahdollistaminen. Työelämäyhteistyön kautta opiskelija saa puolestaan sa-maistumismalleja ja mahdollisuuden osallisuuden tunteeseen ammattikuntaan, ja ennen kaikkea työyhteisöön.
dc.format.extent124 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherAmmatillinen identiteetti
dc.subject.otheruusi työ
dc.subject.othermatkailutyö
dc.subject.othermatkailualan perustutkinto
dc.title"Kai kuulun semmosiin sekatyöläisiin" : ammatillinen identiteetti matkailualaa opiskelevien ja matkailutyötä tekevien kokemana
dc.title.alternativeAmmatillinen identiteetti matkailualaa opiskelevien ja matkailutyötä tekevien kokemana
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201003101313
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysomatkailuala
dc.subject.ysotyöntekijät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record