Show simple item record

dc.contributor.authorMiettinen, Elisa
dc.date.accessioned2009-06-04T09:33:11Z
dc.date.available2009-06-04T09:33:11Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/20274
dc.description.abstract Kommunikatiivisen kompetenssin ja suullisen kielitaidon painoarvo vieraiden kielten oppimisessa ja opettamisessa on kasvanut viime vuosina, mikä on lisännyt huomiota myös opettajien kielenkäyttöön. Tämän proseminaaritutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkä verran englannin opettajat käyttävät tunneillaan englantia ja suomea ja miten he perustelevat kielivalintojaan. Taustana käytettiin teoreettista keskustelua kohdekielen ja äidinkielen hyödyistä kohdekielen oppimisen kannalta sekä aiempia tutkimustuloksia opettajien kielenkäytöstä. Tutkimuksen aineisto koostui kahdesta videokuvatusta kahdeksannen luokan englannin tunnista ja tunnit pitäneiden opettajien haastatteluista. Toisella opettajalla (A) oli 25 vuoden työkokemus, kun taas toinen opettaja (B) oli noin kaksi vuotta aiemmin valmistunut sijainen. Analyysin pääpaino oli haastatteluvastausten laadullisessa analysoinnissa videoitujen tuntien ja aiempien tutkimustulosten valossa. Tutkimukseen sisältyi myös määrällinen osa, jossa arvioitiin, kuinka paljon opettajat käyttivät kohdekieltä ja äidinkieltä. Tutkimukseen osallistuneet opettajat halusivat käyttää mahdollisimman paljon englantia, sillä he kokivat oppilaiden altistamisen sille hyödylliseksi ja tärkeäksi. Kuvattujen tuntien perusteella heidän kielenkäytössään oli kuitenkin eroja. Opettaja A käytti kohdekieltä käytännössä koko ajan eli 100 %. Opettaja B puhui englantia 47 % ajasta, mutta hänen kielivalintansa jakautuivat kahteen osaan. Alkutunnista hän käytti 99 % englantia mutta lopputunnista vain 5 %, ilman että tälle löytyi kattavaa selitystä. Tärkeimmät syyt käyttää äidinkieltä olivat kieliopin opettaminen, kurinpito ja selitykset ja käännökset suomeksi ellei oppilas ymmärrä jotakin. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että opettajan positiivinen käsitys omasta suullisesta kielitaidosta lisää kohdekielen käyttöä. Aineiston rajallisuuden takia tulosten perusteella ei kuitenkaan voi tehdä laajempia johtopäätöksiä, ja jatkotutkimusta tarvitaan niin opettajien kielenkäytön kuin heidän motiiviensa osalta.   en
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othercodeswitchingen
dc.subject.othertarget languageen
dc.subject.otherEnglish as a foreign languageen
dc.subject.otherlanguage educationen
dc.titleAs much English as possible : A study on two secondary school English teachers language use and the motives behind their language choices
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-200906041692
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record