Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorBurns, Graham
dc.date.accessioned2009-05-13T08:43:08Z
dc.date.available2009-05-13T08:43:08Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/20078
dc.description.abstract Tämä laadullinen tutkimus tuo yhden näkökulman globaaliin keskusteluun siitä ovatko englantia äidinkielenään puhuvat opettajat, omilla ääntämis- ja kielenkäyttötavoillaan, tarpeellisia opiskeltaessa englantia vieraana kielenä (EFL). Tutkimus keskittyi suomalaisten yritysmaailmassa olevien aikuisten mielipiteisiin, käsityksiin ja kokemuksiin englanninkielen opiskelusta sekä suomalaisten (ei-natiiven) että englantia äidinkielenään puhuvien opettajien (natiivien) johdolla. Tutkimukseen osallistujat edustivat sekä eri ammattikuntia että eri maantieteellisiä alueita ympäri Suomea. Tutkimuksella oli kolme selkeää tavoitetta. Ensiksi tavoitteena oli tutkia, kokivatko osallistujat saavansa enemmän kilpailuetua yrityksensä englanninkielisten asioiden hoitamiseen natiivikielenopettajien johdolla. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää osallistujien näkemyksiä siitä kuinka hyvin ei-natiivit kielenopettajat pystyivät tarjoamaan tietoa englanninkieleen liittyvistä kulttuurisista nyansseista. Kolmantena tavoitteena oli selvittää osallistujien mielipiteitä ja syitä siihen, kumpi opettajaryhmä tarjoaisi parempaa tukea oppijoiden kielioppi- ja ääntämisongelmiin. Tutkimusaineisto kerättiin strukturoitujen kyselylomakkeiden (N=25) ja viiden puoli-strukturoidun henkilöhaastattelun avulla. Tulokset osoittivat, että osallistujat kokivat saavansa enemmän kilpailuetua englanninkielellä tapahtuvaan yritystoimintaansa, kun opettajana oli alkuperäiskielenpuhuja. Selvästi merkityksellisempänä osallistujat kuitenkin kokivat itseluottamuksen kasvamisen, kun opetus oli tapahtunut natiivikielenopettajan johdolla. Osallistujat kokivat vahvasti, että alkuperäiskielenpuhujat pystyivät parhaiten tarjoamaan syvempää tietoa englanninkieleen liittyvistä kulttuurisista nyansseista, mikä koettiin painavimmaksi syyksi hakeutua natiivikielenopettajan koulutettavaksi. Osallistujien näkemykset siitä kumpi opettajaryhmä pystyisi paremmin tukemaan opiskelijaa kielioppi- ja ääntämisongelmissa oli varsin selkeä. Kielioppiongelmissa ei-nativiit kielenopettajat koettiin selkeästi tehokkaampana, koska oppijat pysyivät vahvistamaan ymmärryksensä kielioppiongelmista omalla äidinkielellään. Sitä vastoin ääntämiskysymyksissä natiivikielenopettajat koettiin tehokkaampana, sillä vastaajat kokivat omaavansa vahvan suomalaisaksentin, jota pystyttiin vähentämään toistamalla naiiviopettajien ääntämistä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että tutkimukseen osallistuneet suomalaisen yritysmaailman edustajat kokivat molempien sekä natiivien että ei-natiivien kieltenopettajien tarpeellisuuden englantia vieraana kielenä opiskeltaessa.  en
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othercultural nuancesen
dc.subject.otherEFL vs ELFen
dc.subject.othernative and non-native speaking teachersen
dc.titleAm I Irrelevant? Does the Finnish business community prefer native or non-native speaking English teachers?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-200905131585
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot