"Steinerpedagoginen malli ja metodi on siinä mielessä niinku. ihana. että kaikki oppii sillo alaluokilla. ja tulee kaikki on mukana /siinä/," : steinerkieltenopettajien käsityksiä opettajuudesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ylikotila, Tuomas
dc.date.accessioned 2012-10-26T22:29:38Z
dc.date.available 2012-10-26T22:29:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1233461
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210272800 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40115
dc.description.abstract Ylikotila, T. 2012. Steinerkieltenopettajien käsityksiä opettajuudesta. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kielten laitos. Pro gradu -tutkielma, 153 s. Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, millaisia käsityksiä steinerkoulun kieltenopettajilla on omasta sekä steinerkoulun opettajuudesta ja erityisesti kieltenopettajuudesta. Tutkimuksen kohteena ovat saksanopettajat, mutta mukana on myös yksi ruotsin- ja luokanopettaja, joka tarjoaa tutkimuksen kannalta olennaista tietoa. Lisäksi pohdin, millaisia elementtejä opettajat liittävät oppitunnin rakenteeseen, millaisia käsityksiä heillä on yksittäisen oppilaan asemasta tunnilla sekä millaista arviointia heillä tapahtuu. Tutkimukseeni osallistui kuusi saksanopettajaa sekä yksi ruotsin- ja luokanopettaja neljästä eri kaupungista. Tutkimusmenetelmänä on laadullinen teemahaastattelu, jossa haastateltavat pääsevät vapaasti kertomaan ajatuksistaan teemojen muodossa. Haastattelujen purkamisen jälkeen analysoin ne aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Aineistossa oli suurta vaihtelua siinä, mitkä opettajat kokivat steinerkieltenopettajan tehtäviksi luokassa. He erosivat esimerkiksi suhtautumisessaan siihen, kokevatko he itsensä auktoriteeteiksi tai ”kasvatustaiteilijoiksi”. Osa opettajista ei kokenut olevansa auktoriteettina luokassa, toisilla se liittyi keskeisesti opetustyöhön. Jotkut opettajista eivät kokeneet steineropettajuuteen liittyvää kasvatustaiteilijuutta omakohtaiseksi. Rakenteeltaan kielten oppitunti jakaantui useimmilla haastateltavilla kieltenopettajilla kolmeen vaiheeseen, mutta heillä oli erilaisia käsityksiä vaiheiden sisällöistä. Opettajien mielipiteet jakaantuivat myös oppilaan oppimisessa: jotkut opettajista korostivat opettajan merkitystä oppilaan aktivoijana, toiset oppilaan omaa aktiivisuutta. Arvioinnin lähtökohdissakin opettajien välillä oli eroa: lähtökohtana voi olla yksittäinen oppilas, opetetun asian saavuttaminen tai opettajan halu tietää, mitä tehdään seuraavaksi. fi
dc.format.extent 152 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other steinerkoulu
dc.subject.other kieltenopettajat
dc.subject.other opettajuus
dc.subject.other käsitykset
dc.title "Steinerpedagoginen malli ja metodi on siinä mielessä niinku. ihana. että kaikki oppii sillo alaluokilla. ja tulee kaikki on mukana /siinä/," : steinerkieltenopettajien käsityksiä opettajuudesta
dc.title.alternative Steinerkieltenopettajien käsityksiä opettajuudesta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210272800
dc.subject.ysa Steiner-koulut
dc.subject.ysa kieltenopettajat
dc.subject.ysa opettajuus
dc.subject.ysa käsitykset
dc.subject.ysa Steiner-pedagogiikka
dc.subject.ysa kielet
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa saksan kieli
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine saksan kieli ja kulttuuri fi
dc.contributor.oppiaine German Language and Culture en
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.date.updated 2012-10-26T22:29:38Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record