Symbolisesti laillistetut maahanmuuttajat espanjalaisessa sanomalehdistössä : laittomien maahanmuuttajien representaatioita EU:n palautusdirektiivistä rakentuneissa diskursseissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Petäjä, Paula
dc.date.accessioned 2012-10-05T09:18:38Z
dc.date.available 2012-10-05T09:18:38Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231786
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39909
dc.description.abstract Vuoden 2008 kesäkuussa EU:n jäsenmaat hyväksyivät kompromissiehdotuksen yhteisestä maahanmuuttopoliittisesta laista, jota kutsutaan palautusdirektiiviksi. Direktiivin tarkoituksena oli harmonisoida jäsenmaiden säännöt laittomien maahanmuuttajien säilöönotolle ja palautukselle lähtö- tai kauttakulkumaihin. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisena ilmiönä laiton maahanmuutto näyttäytyy kahdessa espanjalaisessa sanomalehdessä. Aihetta lähestytään palautusdirektiivin kontekstin kautta, ja tutkimuskohteina toimivat niin palautusdirektiivistä rakentuvat diskurssit kuin sen kohteet, eli laittomat maahanmuuttajat. Tutkimusaineiston muodostavat El Mundo ja El País -lehtien yhdeksän artikkelia. Direktiivin diskurssien ja laittomien maahanmuuttajien representaatioiden tulkinta perustuu yksityiskohtaiseen tekstianalyysiin tekstin tuottamisen näkökulmasta. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty Norman Fairclough´n kriittistä diskurssianalyysiä. Analyysi käsittää tekstin lingvistisen-, diskurssiivisen- ja kulttuurisen kontekstin tason. Tutkimusaineistosta rakentui viisi erilaista tapaa kuvata palautusdirektiiviä. Näitä ovat demonisoiva, halveksuva, trivialisoiva, todentava ja oikeuttava diskurssi. Diskursseja hallitsivat halveksuva ja todentava diskurssi. Nämä diskurssit sijoittuivat demonisoivan ja oikeuttavan marginaalidiskurssin apudiskursseiksi, joiden kulttuuriset kontekstit olivat vastakkaisia. Laittomia eteläamerikkalaisia maahanmuuttajia representoitiin työn käsitteen avulla. Työn käsite symbolisen identiteetin rakentajana on perua toisen maailmansodan jälkeisestä työperäisestä maahan- ja maastamuutosta. Hallitsevin tapa kuvata laittomia maahanmuuttaja oli laittomuuden käsitteen välttäminen, korvaaminen tai kumoaminen. Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että uuden maahanmuuttomaan asema toisaalta vanhana maastamuuttomaana ja toisaalta uutena maahanmuuttomaana, luo monenlaista todellisuutta laittomasta maahan- muutosta. Tästä ovat todisteena marginaali-, apu- ja välidiskurssit, joissa laittomien maahanmuuttajien representaatiot vaihtelevat symbolisesti laillistetusta laittomasta maahan- muuttajasta laittomaan maahanmuuttajaan. fi
dc.format.extent 98 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other EU-politiikka
dc.subject.other laiton maahanmuutto
dc.subject.other kriittinen diskurssianalyysi
dc.subject.other kansalaisuus
dc.subject.other identiteetti
dc.subject.other representaatio
dc.subject.other diskurssi
dc.title Symbolisesti laillistetut maahanmuuttajat espanjalaisessa sanomalehdistössä : laittomien maahanmuuttajien representaatioita EU:n palautusdirektiivistä rakentuneissa diskursseissa
dc.title.alternative Laittomien maahanmuuttajien representaatioita EU:n palautusdirektiivistä rakentuneissa diskursseissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210052611
dc.subject.ysa EU-politiikka
dc.subject.ysa maahanmuuttopolitiikka
dc.subject.ysa laiton maahanmuutto
dc.subject.ysa kansalaisuus
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa representaatio
dc.subject.ysa diskurssi
dc.subject.ysa sanomalehdet
dc.subject.ysa Espanja
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.date.updated 2012-10-05T09:18:38Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record