Show simple item record

dc.contributor.author Hujala, Eeva
dc.contributor.author Backlund-Smulter, Therese
dc.contributor.author Koivisto, Päivi
dc.contributor.author Parkkinen, Hely
dc.contributor.author Sarakorpi, Hanna
dc.contributor.author Suortti, Outi
dc.contributor.author Niemelä, Tarja
dc.contributor.author Kuronen, Ilpo
dc.contributor.author Knubb-Manninen, Gunnel
dc.contributor.author Smeds-Nylund, Ann-Sofie
dc.contributor.author Hietala, Risto
dc.contributor.author Korkeakoski, Esko
dc.date.accessioned 2012-10-05T08:10:43Z
dc.date.available 2012-10-05T08:10:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-951-39-4807-8
dc.identifier.issn 1795-0163
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231758
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4807-8 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39905
dc.description.abstract Tämä esiopetuksen laadun arviointi perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantoon. Sen keskeiset arviointikohteet ovat esiopetuksen saavutettavuus, tavoitteiden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen, lasten kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytysten edistäminen sekä esiopetuksen oppimis- ja kasvuympäristön laatu. Lääninhallitukset selvittivät 2000-luvun alussa peruspalvelujen arviointien yhteydessä myös esiopetukseen liittyviä asioita. Lääninhallituksen sivistysosastot tekivät tällaisen arvioinnin viimeisen kerran vuonna 2003. Opetushallitus arvioi esiopetusta lukuvuonna 2003–2004 valtioneuvostolle annettavaa selontekoa varten. Selonteon jälkeen esiopetuksesta ei ole raportoitu kattavaa kansallista tietoa. Koulutuksen arviointineuvosto organisoi esiopetuksen arviointihankkeen. Arvioin-tineuvoston nimittämä arviointiryhmä toteutti arvioinnin pääosin vuosina 2010–2011. Arvioinnin lähtökohtina olivat esiopetusta koskevat säädökset, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, aikaisempi arviointi- ja tutkimustieto sekä lapsilähtöisen varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin malli (Hujala ym. 1999; Hujala & Fonsén 2010), jota arviointiryhmä kehitti edelleen tätä arviointia varten.Tietoa esiopetuksen laadusta kerättiin kyselyllä niiltä kuntien toimijoilta, jotka ovat mukana tavalla tai toisella esiopetuksen järjestämisessä. Kysely lähetettiin esiopetuksen johtaville viranhaltijoille, lautakuntien puheenjohtajille, päiväkotien johtajille ja perusopetuksen rehtoreille ja esiopetuksen opettajille sekä lasten huoltajille. Näitä tietoja täydennettiin haastatteluin, havainnoinnein sekä kuulemistilaisuudessa. Tuloksia vertailtiin alueittain vuoden 2009 loppuun voimassa olleen läänijaon pohjalta, kuntaryhmien välillä sekä opetuksenjärjestäjän kielen (suomi ja ruotsi) perusteella. Kuntien välisiin esiopetuksen laadun vertailuihin aineisto antoi kattavat tiedot 81 kunnan osalta. Arvioinnin keskeiset tulokset, päätelmät ja kehittämisehdotukset ovat raportin alussa. fi
dc.format.extent Verkkoaineisto (115 sivua).
dc.language.iso fin
dc.language.iso swe
dc.publisher Koulutuksen arviointineuvosto
dc.publisher Koulutuksen arviointisihteeristö [jakaja]
dc.relation.ispartofseries Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 61.
dc.rights openAccess fi
dc.title Esiopetuksen laatu
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-39-4807-8
dc.subject.ysa esiopetus
dc.subject.ysa laatu
dc.subject.ysa laadunarviointi
dc.subject.ysa opetussuunnitelmat
dc.subject.ysa lapsilähtöisyys
dc.subject.kota 516
dc.type.dcmitype Text en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record