Työnhakijoiden kokemuksia työhaastattelusta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Toiviainen, Noora
dc.date.accessioned 2012-09-20T18:40:05Z
dc.date.available 2012-09-20T18:40:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1227027
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38595
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää haastateltavien kokemuksia työhaastattelusta sekä kuvata heidän näkökulmastaan haastattelijan ja haastateltavan välistä vuorovaikutusta työhaastattelussa. Tarkoituksena oli perehtyä työhaastatteluun erityisesti interpersonaalisena vuorovaikutustilanteena, jossa sekä työnantaja että työnhakija arvioivat toisiaan ja sopivuutta toisilleen. Tarkastelen tätä työhaastattelun vuorovaikutustilannetta työnhakijoiden näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineistonkeruumenetelmänä toimi teemahaastattelu. Tutkimuksessa haastateltiin yhdeksää valmistumassa olevaa tai enintään muutaman vuoden työelämässä ollutta korkeakoulutettua 23–27-vuotiasta työnhakijaa, joilla oli tuoreita kokemuksia työhaastattelutilanteesta. Haastateltavilla oli viimeisestä työhaastattelusta aikaa kahdesta päivästä enimmillään puoleen vuoteen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että työhaastattelu on työnhakijoille erittäin tärkeä tilanne, johon valmistaudutaan huolellisesti ja jossa myös työhaastattelijoilta odotetaan riittävää valmistautumista sekä tietoa organisaatiosta ja sen tarjoamista työtehtävistä. Työnhakijat kiinnittävät huomiota sekä omaan että työnantajien vaikutelman hallintaan ja he arvioivat omaa sekä työhaastattelijan käyttäytymistä laaja-alaisesti. Tämän tutkimuksen mukaan erityisesti konteksti, aikaisemmat kokemukset työhaastattelusta sekä työhaastattelijan asema, ikä ja sukupuoli luovat työnhakijalle tiettyjä odotuksia työhaastattelutilanteesta. Haastattelijan odotukset työhaastattelun muodollisuudesta tai epämuodollisuudesta ovat yhteydessä siihen, miten työhaastattelun vuorovaikutusta tulkitaan. Tämän tutkimuksen tuottamaa tietoa työnhakijoiden käsityksistä ja kokemuksista työhaastattelusta voidaan hyödyntää tulevaisuudessa erilaisten rekrytointioppaiden ja – koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä tutkimus tuo organisaatioille hyödyllistä tietoa siitä, millainen kokemus työhaastattelu työnhakijoille on ja millaisiin asioihin siinä kiinnitetään huomiota. Internetin, konsulttitoimistojen ja henkilöstövuokrausyritysten käyttö rekrytoinneissa on viime vuosina huomattavasti lisääntynyt, jolloin tämän tutkimuksen tuloksia voisi olla hyödyllistä syventää tutkimalla uudenlaisia rekrytointikäytäntöjä ja niiden mukanaan tuomia erityispiirteitä.
dc.format.extent 90 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Itsestäkertominen
dc.subject.other odotukset
dc.subject.other puheviestintä
dc.subject.other rekrytointi
dc.subject.other työhaastattelu
dc.subject.other vaikutelman hallinta
dc.title Työnhakijoiden kokemuksia työhaastattelusta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209202468
dc.subject.ysa työhaastattelut
dc.subject.ysa odotukset
dc.subject.ysa puheviestintä
dc.subject.ysa rekrytointi
dc.subject.ysa työnhakijat
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine puheviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Speech Communication en
dc.date.updated 2012-09-20T18:40:05Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record