Sanottua, ajateltua ja tehtyä : referointi kolmessa suomalaisella viittomakielellä tuotetussa fiktiivisessä kertomuksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lukasczyk, Ulrika
dc.date.accessioned 2012-09-19T05:28:04Z
dc.date.available 2012-09-19T05:28:04Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1226948
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209192438 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38569
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen motiivina oli löytää uusi tapa lähestyä sitä ilmiötä, jota on suomalaisessa viittomakielessä totuttu kutsumaan roolinvaihdoksi. Koska roolinvaihdossa ja referoinnissa on muissa viittomakielissä tehtyjen tutkimusten perusteella kyse ainakin osittain samasta ilmiöstä, otettiin tämän tutkimuksen tehtäväksi tarkastella suomalaisessa viittomakielessä tapahtuvaa referointia kolmen fiktiivisen kertomuksen osalta. Referointia tarkasteltiin suomen kielen referoinnin tutkimuksen tarjoamassa viitekehyksessä. Koska viittomakieliin kuuluu keskeisesti tilankäyttö, tarkasteltiin aineistossa referoinnin lajeista suoran esityksen, epäsuoran esityksen, vapaan suoran esityksen, vapaan epäsuoran esityksen ilmenemistä myös Scott Liddellin mentaalisten tilojen teorian kautta siten, että selvittiin reaalitilan, surrogaattitilan, tokeenitilan ja kuvailevan tilan yhteyttä edellä mainittuihin esityslajeihin. Lisäksi aineistossa tarkasteltiin johtoilmauksia ja niitä keinoja, joilla referaatti merkitään referaatiksi ja niitä piirteitä, joilla konstruoidaan referaattiosan sisältöä sekä johtoilmauksen ja referaattiosan suhdetta kehystämisenä. Tämän tutkimuksen mukaan suomalaisessa viittomakielessä on fiktiivisessä kertomuksessa mahdollista referoida sitä, mitä hahmo kuvitteellisessa maailmassa sanoi, ajatteli, mutta myös mitä tämä teki. Niin puheen, ajatuksen kuin toiminnankin referoinnista löytyi aineistosta esimerkkejä kaikista esityslajeista paitsi epäsuorasta esityksestä. Tilankäyttö osoittautui olennaiseksi tekijäksi viittomakielisen referoinnin tarkastelussa: eri esityslajien tunnistamiseksi ja luokittelemiseksi ei olisi riittänyt deiktisten elementtien ja ekspressiivisten piirteiden tarkastelu, vaan Liddellin mentaalisten tilojen konseptiollakin oli ratkaiseva tehtävä näkökulman määrittelemisessä. Aineistossa käytettiin kolmenlaista johtoilmausta, joista ainakin prototyyppistä johtolausetta ja predikaatitonta johtolausetta voidaan pitää yleensäkin viittomakielissä esiintyvinä tyyppeinä. Kehystämisen kautta tarkasteltuna predikaatittoman johtolauseen vaikutusalaan voi myös sisältyä useampia, eri esityslajejakin edustavia referaattiosia. Johtoilmaus samoin kuin viittojan katseen, pään ja hartialinjan suunnan muutos ovat referaatin referaatiksi merkitsijöinä ulkoisia liittimiä. Dialogipartikkeleilla, toistolla ja muilla hahmolle ominaisilla ilmaisutavoilla; kasvojenilmeillä, katseen, pään ja vartalon suuntautumisella sekä asennolla on puolestaan sisäisinä liittiminä konstruoitu referaattiosassa sisällöllisesti eri asioita.
dc.format.extent 128 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other mentaaliset tilat
dc.title Sanottua, ajateltua ja tehtyä : referointi kolmessa suomalaisella viittomakielellä tuotetussa fiktiivisessä kertomuksessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209192438
dc.subject.ysa suomalainen viittomakieli
dc.subject.ysa referointi
dc.subject.ysa näkökulma
dc.subject.ysa kertomukset
dc.subject.ysa fiktio
dc.subject.ysa ilmaisu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.date.updated 2012-09-19T05:28:04Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record