Harjoittelun vaikutus palautumiseen maksimaalisesta hapenottokyvyn testistä ja palautumisen yhteys harjoitusvasteeseen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ilvonen, Arto
dc.date.accessioned 2012-09-18T13:13:41Z
dc.date.available 2012-09-18T13:13:41Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1226947
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209182433 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38566
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka kuntotasoltaan erilaiset varusmiehet palautuvat maksimaalisesta hapenottokyvyn (VO2max) testistä, onko palautuminen yhteydessä harjoitusvasteeseen ja kuinka fyysisesti kuormittavaa peruskoulutuskausi varusmiehille on. Palautumisen, harjoitusvasteen ja harjoituskuorman yhteyksiä toisiin-sa mitattiin syke- ja hengityskaasumuuttujia käyttäen. Koehenkilöinä oli 59 varusmiestä (ikä19.6 ± 0.3 v). VO2max mitattiin viikoilla 1, 5, 8 ja 10 ja varusmiehet jaettiin kol-meen kuntoluokkaan viikolla yksi mitatun VO2max:n perusteella (>45 ml/kg/min aktii-vi; 40–44.9 ml/kg/min harraste ja <39.9 ml/kg/min perus). Harjoituskuorma TRIMP laskettiin sydämen sykkeen ja rasituksen keston perusteella eri sykealueilla. Sykettä mitattiin keskimäärin 15 tuntia vuorokaudessa, enintään 49 päivän ajalta. Peruskoulu-tuskauden harjoittelulla oli merkitsevä päävaikutus VO2max:een (p<0.01). VO2max oli viikoilla 5 ja 8 parempi kuin viikolla 1 (p<0.01). Harraste- ja perusryhmällä VO2max- parani (p<0.001). Perusryhmällä VO2max parani enemmän (p<0.001) kuin aktiiviryh-mällä, mutta perusryhmällä oli poissaoloja enemmän kuin aktiivi- ja harrasteryhmällä (p<0.05). Viikon yksi VO2max (r = -0.40, p<0.05), maksimisyke (r = -0.37, p<0.05) ja syke välittömästi VO2max-testin päätyttyä (r = -0.48, p<0.01) korreloivat negatiivisesti TRIMP:n kanssa. VO2max -testien palautussykkeiden sykekeskiarvo aleni viikosta 1 viikkoihin 5 ja 8 (p<0.01). Lisäksi sykkeen palautumisen muutos välittömästi VO2max-testin päätyttyä viikosta 1 viikkoon 8 ja TRIMP:n välillä oli yhteys (p<0.05) niin, että sykkeiden pieneneminen oli vähäisempää harjoituskuorman kasvaessa. Tutkimus osoitti, että peruskoulutuskausi kohottaa tehokkaimmin heikkokuntoisten fyysistä suorituskykyä, mutta aiheuttaa heille myös eniten poissaoloja. Palvelukseen astuttaessa hyvä VO2max korkea maksimisyke sekä syke heti maksimitestin päätyttyä indikoivat vähäisempää harjoituskuormaa peruskoulutuskaudella. Selkeät erot VO2max:n muutoksissa osoittavat, että alokkaiden jakaminen ryhmiin kuntotason mukaan ja ryhmäkohtaisten kunto-ohjelmien laatiminen olisi hyödyllistä.
dc.format.extent 61 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other peruskoulutuskausi
dc.subject.other palautuminen
dc.subject.other syke
dc.subject.other VO2max
dc.subject.other hengitysekvivalentti
dc.subject.other harjoituskuorma (TRIMP)
dc.title Harjoittelun vaikutus palautumiseen maksimaalisesta hapenottokyvyn testistä ja palautumisen yhteys harjoitusvasteeseen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209182433
dc.subject.ysa peruskoulutus
dc.subject.ysa palautuminen
dc.subject.ysa fyysinen kuormittavuus
dc.subject.ysa varusmiehet
dc.subject.ysa syke
dc.subject.ysa hapenotto
dc.subject.ysa suorituskyky
dc.subject.ysa fyysinen kunto
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntabiologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biology of Physical Activity en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntafysiologia fi
dc.contributor.oppiaine Exercise Physiology en
dc.date.updated 2012-09-18T13:13:41Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record