Kirja-arvio: Miesten ja naisten arki? Maaseutu sukupuolittuneiden merkitysten tilana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hämeenaho, Pilvi
dc.date.accessioned 2012-09-12T07:37:37Z
dc.date.available 2012-09-12T07:37:37Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Hämeenaho, P. (2011). Miesten ja naisten arki? Maaseutu sukupuolittuneiden merkitysten tilana. <em>Elore</em>, 18 (1), 149-153. Retrieved from <a href="http://www.elore.fi/arkisto/1_11/kirjat_hameenaho.pdf">http://www.elore.fi/arkisto/1_11/kirjat_hameenaho.pdf</a>
dc.identifier.issn 1456-3010
dc.identifier.other TUTKAID_47593
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38521
dc.description.abstract [Ensimmäinen kpl] Arkielämä maaseudulla on muutoksessa, samoin kuin maaseutua koskeva etnologinen tutkimus. Englanninkielinen artikkelikokoelma Gendered Rural Spaces avaa näitä muutosprosesseja kohdistaen katseensa arkielämän sukupuolittuneisiin käytänteisiin ja ihanteisiin sekä niiden rakentumiseen ja muutokseen. Kirjan kahdeksan artikkelin esiin nostamat näkökulmat liikkuvat ajassa ja tilassa purkaen niitä monikerroksisia merkityksiä, joita sukupuoli ja sukupuolittuneet käytännöt saavat maaseudun arjen sosio-kulttuurisissa rakenteissa. Mieheyden ja naiseuden määrittelyt vaikuttavat yksilöiden arkielämän toimiin, odotuksiin ja elämänkulkuun jakaen maaseudun sosiaalisesti määrittyviin sukupuolittuneisiin tiloihin. Maaseutua ei tutkita vain maantieteellisenä paikkana, jossa arkea eletään, vaan kokemusten, odotusten ja jaettujen arvojen kautta syntyvänä kulttuurisena tilana. Kirjan artikkelit ovat tulosta Gendered Rural Places -tutkijaryhmän työstä. Ryhmän keskeisenä tavoitteena ovat olleet sukupuolittuneiden käsitysten ja niiden arkielämään tuomien vaikutusten nostaminen maaseutuaiheisten tutkimusten kysymyksenasetteluihin. Kirja tuo maaseudun takaisin etnologisen tutkimuksen ajankohtaiseen keskusteluun, aiemmista tieteenalan traditioista poikkeavin näkökulmin. Kirjassa esitellyt tutkimukset näyttävät, kuinka sekä yhteisöjen että yksilöiden toimintaa ohjaavat sukupuoliin sidotut käsitykset ja arvot.
dc.language.iso fin
dc.publisher Suomen kansantietouden tutkijain seura ry.
dc.relation.ispartofseries Elore
dc.relation.uri http://www.elore.fi
dc.rights openAccess fi
dc.rights © Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura
dc.subject.other rural areas en
dc.subject.other gender studies en
dc.subject.other book review en
dc.subject.other maaseutu fi
dc.subject.other sukupuolentutkimus fi
dc.subject.other kirja-arvostelut fi
dc.title Kirja-arvio: Miesten ja naisten arki? Maaseutu sukupuolittuneiden merkitysten tilana
dc.type Article
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209122378
dc.subject.kota 616
dc.contributor.laitos Historian ja etnologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of History and Ethnology en
dc.contributor.oppiaine etnologia fi
dc.identifier.volume 18
dc.identifier.issue 1
jyx.tutka.pagetopage 149-153
dc.type.uri http://purl.org/eprint/type/JournalItem
dc.date.updated 2012-09-12T03:30:25Z
dc.description.version Publisher's PDF
eprint.status http://purl.org/eprint/status/NonPeerReviewed
dc.type.coar journal article
dc.description.reviewStatus nonPeerReviewed
dc.format.pagerange 149-153
dc.relation.issn 1456-3010
dc.relation.issue 1
dc.relation.volume 18
dc.type.version publishedVersion
dc.rights.accessLevel openAccess

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record