"Ei tässä mitään suuria teoreettisia päätöksiä tai viisivuotissuunnitelmia tarvita" : lehtityön ongelmat ja journalistisessa työssä tapahtuneet muutokset järjestölehden kehityshankkeen valossa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Huhtanen, Ann-Mari
dc.date.accessioned 2012-09-03T09:23:55Z
dc.date.available 2012-09-03T09:23:55Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225049
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209032301 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38447
dc.description.abstract Pro gradu -työssäni tutkin lehden työprosesseja ja lehtikonseptissa ilmeneviä ongelmia ja analysoin, millaisiin journalistisessa työssä ja journalismissa tapahtuneisiin muutoksiin ne kytkeytyvät. Tutkimuskohteenani on erään järjestölehden kehittämishanke ja lehtikonseptiuudistus. Aineisto on peräisin Taideteollisen korkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeesta, joka järjestettiin järjestölehdessä vuosina 2008–2009. Lehden levikki oli ollut jo usean vuoden ajan laskussa, joten lehtikonsepti päätettiin uudistaa. Lukijakunnan ikääntyminen aiheutti huolta lehden tulevaisuudesta, joten sisältöä haluttiin kehittää nuorempia lukijoita houkuttelevampaan suuntaan. Samalla kehitettiin lehden työprosesseja. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä toimii kehittävä työntutkimus. Hankkeen aikana käytyjen keskustelujen pohjalta analysoin, millaisia häiriöitä ja ristiriitoja työhön liittyi sekä mistä häiriöt johtuvat ja miten ne vaikuttavat lehteen ja journalistiseen työhön. Lopuksi analysoin, millaisia työssä tapahtuneita muutoksia ne tuovat esiin. Aineiston perusteella lehti vaikutti olevan monelta osin kriisissä, sillä häiriöitä löytyi yhteensä 60 kappaletta. Tutkimuksessa nousi esiin useita häiriöteemoja: työnjako ja resurssit, journalistinen sisältö, tuotanto ja aikataulut, suunnittelu ja editointi, työvälineet, taustaorganisaatio ja lukijasuhde. Lehdessä vaikuttaneet ristiriidat osoittivat, että journalistinen työnkuva on muutoksessa. Sisällön suunnittelu ja editointi on lisääntynyt toimituksissa, visuaalisuuden merkitys on kasvanut, lukijalähtöisyys tullut jäädäkseen aikakauslehtien ohella myös sanomalehtiin ja tarinallisuuteen sekä sisällön lisäksi myös muotoon on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Muutokset ovat vaikuttaneet paitsi journalistiseen toimenkuvaan, myös työtapoihin sekä journalistisiin ihanteisiin ja normeihin. Järjestölehden tapaus toi esiin sen, että saman toimituksen sisällä eli rinta rinnan keskenään ristiriitaisiakin näkemyksiä siitä, miten ja millaista journalismia tulisi tehdä. Moni asia kertoikin sanomalehtimäisen ja aikakauslehtimäisen työkulttuurin törmäyksestä ja eroista siinä, mitä käsitetään hyväksi journalismiksi. Niin ikään tutkimus osoitti, että jos mediakonseptiin vaikuttavista tekijöistä ei ole keskusteltu, julkaisemisen tavoitteet ovat epäselvät tai kaikki lehdentekoon osallistuvat eivät jaa samoja tavoitteita, on lehtikonseptin kehittäminen karikkoista.
dc.format.extent 135 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other lehtiuudistus
dc.subject.other lehtikonsepti
dc.title "Ei tässä mitään suuria teoreettisia päätöksiä tai viisivuotissuunnitelmia tarvita" : lehtityön ongelmat ja journalistisessa työssä tapahtuneet muutokset järjestölehden kehityshankkeen valossa
dc.title.alternative Lehtityön ongelmat ja journalistisessa työssä tapahtuneet muutokset järjestölehden kehityshankkeen valossa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209032301
dc.subject.ysa aikakauslehdet
dc.subject.ysa järjestölehdet
dc.subject.ysa journalistiikka
dc.subject.ysa journalismi
dc.subject.ysa mediatutkimus
dc.subject.ysa työprosessit
dc.subject.ysa kehittävä työntutkimus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine journalistiikka fi
dc.contributor.oppiaine Journalism en
dc.date.updated 2012-09-03T09:23:55Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record