Puhetta lapsesta, vanhemmuudesta ja vallasta : lastensuojelulain kokonaisuudistuksen eduskuntakäsittely diskurssianalyyttisessa tarkastelussa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tolppila, Salla
dc.date.accessioned 2012-08-24T06:13:08Z
dc.date.available 2012-08-24T06:13:08Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224526
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208242236 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38368
dc.description.abstract Tutkimuksen tehtävänä on tarkastella, miten lapsesta ja vanhemmuudesta puhutaan vuonna 2008 voimaan tulevan lastensuojelulain eduskuntakäsittelyssä. Tarkoituksena on selvittää, millaisena lapsen etu näyttäytyy tässä puheessa. Tutkimuskohteena on myös se, miten valtaa rakennetaan lakiuudistuksen eduskuntakäsittelyssä. Edellisen perusteella tutkimuksessa analysoidaan myös niitä ideologisia seurauksia, joita täysistuntopuheella mahdollisesti tuotetaan tai ylläpidetään. Tutkimuksen teoreettisen taustan muodostaa sosiaalinen konstruktionismi ja diskurssianalyysi. Tarkastelu kohdistuu siihen, miten kielenkäytöllä rakennetaan sosiaalista todellisuutta. Varsinaisena analyysimenetelmänä on käytetty retorista diskurssianalyysia. Siinä analysoidaan niitä retorisia keinoja, joilla vahvistetaan omaa tai heikennetään vastustajan argumenttia. Diskurssianalyysi liittää aineiston tarkastelun osaksi laajempaa yhteiskunnallista kontekstia. Tutkimuksen aineiston muodostavat lastensuojelulain uudistuksen käsittelyssä marraskuussa 2006 ja helmikuussa 2007 pidetyt täysistuntopuheenvuorot. Olen analysoinut puheenvuoroista niitä retorisia keinoja, joita käytettiin argumentaatiossa erityisen runsaasti. Tärkeimpiä käytettyjä keinoja olivat puhujakategorioilla oikeuttaminen, asiantuntijalausunnoilla vahvistaminen, kategorisointi sekä numeerinen ja ei-numeerinen määrällistäminen. Käydystä keskustelusta olen analysoinut tarkemmin teemoja, joissa puhuttiin lapsesta ja vanhemmuudesta ja rakennettiin näiden kautta lapsen etua. Tämän lisäksi olen tarkastellut argumentaatiota, jonka avulla käytiin kamppailua sekä poliittisesta vallasta että lapsen edun määrittelyvallasta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lapsen etu näyttäytyi keskusteluissa moninaisena ja tilanteittain muuttuvana. Lapsesta ja vanhemmuudesta puhuttiin pitkälti toiminnan ja toimenpiteiden kohteina eikä toimijoina. Näin puheessa rakennettiin hoiva- tai huolenpitodiskurssia Lapsen edun käsitettä käytettiin monissa funktioissa: sillä oikeutettiin hyvinkin erilaisia näkemyksiä lastensuojelusta. Lapsen edun käsitettä käytettiin keskustelussa puolueiden väliseen poliittiseen valtakamppailuun. Tällöin myös retoristen keinojen käyttö oli puheessa monipuolisinta. Täysistuntopuheella oli myös ideologisia seurauksia. Lastensuojelulain kokonaisuudistuksen eduskuntakäsittelyssä lakiesitystä syytettiin toimenpidekeskeisyydestä ja viimesijaisuudesta. Kuitenkin myös suurin osa argumentaatiosta keskittyi näihin viimesijaisiin toimenpiteisiin. Keskustelussa rakennettiin varsin pessimististä kuvaa sosiaalisesta todellisuudesta. Kysymys onkin, legitimoiko tällainen puhe lastensuojelun olemassa olevan tilanteen: resurssien niukkuuden sekä pätevien sosiaalityöntekijöiden ja ennaltaehkäisevän näkökulman puuttumisen.
dc.format.extent 79 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other argumentointi
dc.subject.other diskurssianalyysi
dc.subject.other lainsäädäntö
dc.subject.other lastensuojelu
dc.subject.other lastensuojelulaki
dc.subject.other retoriikka
dc.subject.other valta
dc.title Puhetta lapsesta, vanhemmuudesta ja vallasta : lastensuojelulain kokonaisuudistuksen eduskuntakäsittely diskurssianalyyttisessa tarkastelussa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208242236
dc.subject.ysa argumentointi
dc.subject.ysa lainsäädäntö
dc.subject.ysa lastensuojelu
dc.subject.ysa lastensuojelulaki
dc.subject.ysa retoriikka
dc.subject.ysa valta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.date.updated 2012-08-24T06:13:08Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record