Kunnallisen sosiaalityön asiakkaan aseman nykytila ja tulevaisuuskuvat

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mannisenmäki, Heidi
dc.date.accessioned 2012-07-18T09:43:36Z
dc.date.available 2012-07-18T09:43:36Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223159
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207182098 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38234
dc.description.abstract Tutkimuksessa analysoidaan, millaisena kunnallisen sosiaalityön ja asiakkaan aseman nykytila näyttäytyy tällä hetkellä. Tarkoituksena on myös tarkastella sosiaalityön tulevaisuuskuvia. Tutkimus on toteutettu tulevaisuuden tutkimuksen periaatteiden mukaisesti ja aineistona on 17 kappaletta asiantuntijahaastatteluja. Asiantuntijoina on käytetty sosiaaliasiamiehiä sekä kunnissa työskenteleviä johtavia sosiaalityöntekijöitä. Tulosten perusteella kunnallisen sosiaalityön nykytilassa asiantuntijoita huolestuttavat erityisesti epäpätevät työntekijät ja työvoimapula, asiakkaiden heikentynyt tasa-arvo palvelujen saamisessa sekä kuntakeskeisen tehokkuusnäkökulman lisääntyminen. Positiivisena asiana nähtiin asiakkaiden parantunut kohtelu sekä asiakasmyönteisyyden lisääntyminen. Asiantuntijoiden mielestä vahvistunut lainsäädäntö ja sosiaaliasiamiestoiminta ovat tuoneet parannuksia asiakkaan asemaan. Sosiaalityön todennäköisessä tulevaisuuskuvassa kehityksen arveltiin jatkuvan nykytilan kaltaisella linjalla. Sosiaalityön tarpeen uskottiin kuitenkin kasvavan ja asiakkaiden muuttuvan entistä vaativammiksi. Toivottavassa tulevaisuuskuvassa haluttiin nähdä sosiaalityön arvostus uudella tasolla sekä paremmat resurssit ja mahdollisuudet työn ja tulosten tekemiseen. Asiantuntijat esittivät myös toiveen perusturvan nostamisesta sekä muiden sektoreiden yhteisvastuullisesta toiminnasta ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Olen jäsennellyt ja tulkinnut saamiani tutkimustuloksia siten, että olen kiinnittänyt huomiota erityisesti niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat asiakkaan asemaan. Sosiaalityön asiakkaan asemaa olen tarkastellut tarkemmin käyttämällä Sointu Möllerin käsitteitä pimeänpuoli- ja päivänvalo- todellisuudet. Johtopäätöksinä esitän, että päästäkseen laatimaansa toivottavaan tulevaisuuskuvaan sosiaalityön tulee pyrkiä vaikuttamaan omaan toimintaansa, mutta aivan erityisesti painopistettä tulee suunnata toiminnan ulkoisiin reunaehtoihin ja niiden parantamiseen tähtäävään työhön. Välineeksi tähän ehdotan vaikuttamistyön ja asiakkaiden asioiden ajon lisäämistä. Tutkimuksen mukaan tällaiselle työotteelle olisi tilausta. Pelkän oman toiminnan parantamisen kautta sosiaalityön toivottava tulevaisuuskuva ei voi toteutua.
dc.format.extent 136 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Kunnallinen sosiaalityö
dc.subject.other asiakkuus
dc.subject.other nykytila
dc.subject.other tulevaisuus
dc.subject.other vaikuttaminen
dc.title Kunnallisen sosiaalityön asiakkaan aseman nykytila ja tulevaisuuskuvat
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207182098
dc.subject.ysa julkiset palvelut
dc.subject.ysa sosiaalityö
dc.subject.ysa sosiaalipalvelut
dc.subject.ysa asiakkuus
dc.subject.ysa tulevaisuus
dc.subject.ysa vaikuttaminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.date.updated 2012-07-18T09:43:36Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record