Samband mellan multipla intelligenser, inlärningsstilar och skolframgång i svenska och andra ämnen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tuomola, Kiti
dc.date.accessioned 2012-06-21T05:53:27Z
dc.date.available 2012-06-21T05:53:27Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218583
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206211918 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38077
dc.description.abstract Tämän tutkielman tarkoitus oli selvittää mahdollisia yhteyksiä Gardnerin älykkyyksien, aistikanaviin perustuvien oppimistyylien ja koulumenestyksen ruotsissa ja muissa aineissa välillä. Tutkielma rajattiin koskemaan alkuperäistä seitsemää älykkyyden lajia (lingvistinen, visuaalis-spatiaalinen, loogis-matemaattinen, musikaalinen, kinesteettinen, interpersoonallinen ja intrapersoonallinen älykkyys) ja oppimistyylejä visuaalinen, auditiivinen, kinesteettinen ja taktiilinen. Koulumenestyksen mittarina käytettiin eri aineiden arvosanoja. Tutkimusaineisto kerättiin kahden itsearviointitestin avulla, joista toinen käsitteli älykkyyksiä ja toinen oppimistyylejä. Aineisto koostui yhteensä 88 lukiolaisen ja yläkoululaisen vastauksesta, ja ne analysoitiin määrällisiä menetelmiä käyttäen. Tutkielmassa kartoitettiin vastaajien käyttämät oppimistyylit sekä älykkyysprofiilit. Mm. korrelaatioiden avulla tutkittiin mahdollisia yhteyksiä älykkyyksien ja oppimistyylien sekä näiden ja koulumenestyksen välillä. Pyrin myös selvittämään, mitkä älykkyydet ja oppimistyylit kuvaavat erilaisia oppijoita ja erityisesti erilaisia kieltenoppijoita. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että älykkyyksien ja oppimistyylien väliltä löytyy sekä positiivisia että negatiivisia korrelaatioita. Useimmat älyt korreloivat positiivisesti niiden aineiden arvosanojen kanssa, joiden voi olettaa liittyvän kyseiseen älykkyyteen, esimerkiksi musikaalinen älykkyys korreloi positiivisesti musiikin arvosanan kanssa. Oppimistyylien ja arvosanojen välillä ei ollut juurikaan merkittäviä korrelaatioita, mikä luultavasti johtuu siitä, että monella vastaajalla oli useampi vahva oppimistyyli. Erilaisia oppijoita tarkasteltaessa selvisi, että ns. hyvät oppilaat ovat useammin lingvistisesti, loogis-matemaattisesti ja intrapersoonallisesti älykkäitä verrattuna heikompiin oppijoihin, jotka puolestaan ovat useammin visuaalis-spatiaalisesti, musikaalisesti, kinesteettisesti ja interpersoonallisesti älykkäitä. Hyvät oppijat käyttävät myös muita useammin kaikkia aisteja oppiessaan. Vastaavia tuloksia saatiin myös kieltenoppijoiden kohdalla. Tutkielmani osoittaa, että älykkyyksien, oppimistyylien ja koulumenestyksen välillä on havaittavissa joitakin yhteyksiä. Tuloksista käy kuitenkin myös ilmi, että tietyt älykkyydet ja oppimistyylit eivät ole tae opintomenestykselle. Jokainen oppii ja on älykäs omalla tavallaan ja tärkeintä onkin löytää ne keinot, joilla kaikki oppimisresurssit saadaan hyödynnettyä.
dc.format.extent 123 sivua
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Gardner, Howard
dc.title Samband mellan multipla intelligenser, inlärningsstilar och skolframgång i svenska och andra ämnen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206211918
dc.subject.ysa älykkyys
dc.subject.ysa oppimistyylit
dc.subject.ysa ruotsin kieli
dc.subject.ysa opintomenestys
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.date.updated 2012-06-21T05:53:28Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record