"...Aattelin että mää voin kyllä olla parempi" : blivande svensklärares uppfattningar om lärares roll, uppgifter och sin egen läraridentitet

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pernu, Ville
dc.date.accessioned 2012-04-12T11:10:29Z
dc.date.available 2012-04-12T11:10:29Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1197542
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201204121532 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37689
dc.description.abstract Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvailla ruotsin kielen aineenopettajiksi opiskelevien käsityksiä opettajan roolista, tehtävistä sekä heidän omasta tulevasta opettajaidentiteetistään. Aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla ja analysoitiin kvalitatiivisesti. Haastatteluun osallistui seitsemän opiskelijaa, jotka kaikki olivat jo pääsykokeessa saaneet opinto-oikeuden sekä ruotsin kieleen että opettajan pedagogisiin opintoihin. Opiskelijat valittiin siten, että yksikään heistä ei tutkimushetkellä eli syksyllä 2011 ollut aloittanut opettajan pedagogisia aineopintoja. Teemahaastatteluiden perusteella määrittelin jokaiselle haastateltavalle sopivan opettajan roolin. Tarkoituksena oli näin tarkastella, mikä opettajan rooli kuvaa parhaiten opiskelijan näkemyksiä opettamisesta ja opettajan ammatista. Käyttämäni opettajan roolien kuvaukset pohjautuvat Rannströmin (1995) tutkimukseen ja ovat tiedonvälittäjä, selittäjä, mielenkiinnon herättäjä, huolenpitäjä ja kasvattaja. Analyysin perusteella yksi haastateltavista oli opettajan rooliltaan lähinnä tiedonvälittäjä. Selittäjä kuvasi kahden haastateltavan näkemyksiä parhaiten, kun taas mielenkiinnon herättäjä vastasi parhaiten kolmen informantin mielipiteitä ja yksi haastatelluista oli kasvattaja. Analyysiosiossa käsittelin myös muutamia sellaisia asioita, jotka aineiston perusteella näyttivät nousevan esiin: seitsemästä haastatellusta kuusi nosti esiin negatiiviset asenteet ruotsin kieltä kohtaan mahdollisena haasteena tulevassa työssään. Myös opettajan roolin ja henkilökohtaisen elämän yhdistäminen mietitytti, kolme haastateltavaa käsitteli tässä yhteydessä myös sosiaalista mediaa pohtien voiko opettaja olla esimerkiksi Facebookissa oppilaiden kaveri. Tuloksista voidaan päätellä, että aineenopettajiksi opiskelevien käsitykset opettajan roolista, tehtävistä ja omasta tulevasta opettajaidentiteetistään vaikuttavat olevan hyvin yksilöllisiä sekä vaihtelevan voimakkaasti haastateltavien välillä, eikä ainakaan tässä tutkimuksessa voitu osoittaa mitään selkeää taustatekijää, joka olisi ennustanut sitä, mikä opettajan rooli kuvaa opiskelijaa parhaiten.
dc.format.extent 60 sivua
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other lärarroll
dc.subject.other läraridentitet
dc.subject.other svensklärare
dc.title "...Aattelin että mää voin kyllä olla parempi" : blivande svensklärares uppfattningar om lärares roll, uppgifter och sin egen läraridentitet
dc.title.alternative Blivande svensklärares uppfattningar om lärares roll, uppgifter och sin egen läraridentitet
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201204121532
dc.subject.ysa opettajat
dc.subject.ysa roolit
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa ruotsin kieli
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.date.updated 2012-04-12T11:10:29Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record