Taiteidenvälisyys taidemuseoympäristössä : katsaus Ateneum-salin taiteidenvälisen toiminnan merkityksiin tekijöiden ja kävijöiden haastattelujen näkökulmasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Taimiaho, Sonja
dc.date.accessioned 2012-02-02T12:07:14Z
dc.date.available 2012-02-02T12:07:14Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1193260
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37305
dc.description.abstract Tutkimus käsittelee Ateneumin taidemuseossa sijaitsevaa taiteidenvälistä esiintymistilaa, Ateneum-salia, jonka ohjelmistoprofiili keskittyy nykykulttuurin esittelyyn esimerkiksi musiikin ja esittävän taiteen kautta. Vuonna 1991 toimintansa aloittaneen Ateneum-salin taustalla vaikuttavat museopedagogiset tavoitteet. Erilaisten taiteidenvälisten esitysten kautta museokävijöille pyritään tarjoamaan uudenlaisia kokemuksia ja esimerkiksi mahdollisuus tutustua myös muihin taiteenlajeihin kuvataiteeseen keskittyvässä taidemuseossa. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa, millaisia erilaisia merkityksiä Ateneum-salin aktiivikävijät ja toiminnan suunnittelijat antavat taiteidenväliselle toiminnalle taidemuseokontekstissa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, millaisia käyntimotiiveja aktiivikävijöillä on ja tarjoaako taiteidenvälinen toiminta taidemuseolle jonkinlaista lisäarvoa kävijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen primääriaineistona toimivat Ateneum-salin aktiivikävijöiden ryhmähaastattelu sekä kolmen taiteidenvälisen toiminnan perustamisessa ja/tai suunnittelussa mukana olleen henkilön haastattelut. Tutkimus on toteutettu aineistolähtöisesti ja sen keskeisenä teoreettisena viitekehyksenä toimii museokokemuksen rakentumiseen liittyvä malli, jota on sovellettu esimerkiksi aktiivikävijöiden haastatteluaineiston analyysiin. Museoihin kohdistuu erilaisia, keskenään ristiriitaisiakin vaatimuksia, joihin nykymuseoiden on pystyttävä vastaamaan säilyttääkseen merkityksensä muuttuvassa maailmassa. Museotoiminnan keskiöön ovat siirtyneet kävijät. Tämän tutkimuksen haastatteluaineistoon nojaten voi todeta, että taiteidenvälinen toiminta on museoille hyödyllinen väline pyrittäessä vastaamaan kävijöiden erilaisiin toiveisiin ja tarpeisiin. Taiteidenvälisyys nähdään siitä huolimatta toisinaan lisäpalveluna esimerkiksi museon ydintoimintoina pidettyjen, kokoelmiin ja näyttelyihin liittyvien sisältöjen rinnalla. Laadukkaasti rakennetulla taiteidenvälisellä ohjelmistolla voidaan kuitenkin tukea museon sisältöjen monipuolisuutta sekä yksilöllisten kävijäsuhteiden rakentumista. Taiteidenvälisyys voi toimia välittäjänä vanhan taiteen ja nykykulttuurin välillä ja vaikuttaa myös museon julkisuuskuvaan.  
dc.format.extent 106 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Ateneumin taidemuseo
dc.title Taiteidenvälisyys taidemuseoympäristössä : katsaus Ateneum-salin taiteidenvälisen toiminnan merkityksiin tekijöiden ja kävijöiden haastattelujen näkökulmasta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202021118
dc.subject.ysa museot
dc.subject.ysa kävijät
dc.subject.ysa kokemukset
dc.subject.ysa museopedagogiikka
dc.subject.ysa yleisötyö
dc.subject.ysa taiteidenvälisyys
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Art and Cultural Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine taidehistoria fi
dc.contributor.oppiaine Art History en
dc.subject.method Haastattelututkimus
dc.date.updated 2012-02-02T12:07:14Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record