Kasvuyrittäjien tunnistaminen yrittäjä- ja yritystekijöiden profiloinnilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Taponen, Arttu
dc.date.accessioned 2011-06-28T09:33:19Z
dc.date.available 2011-06-28T09:33:19Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1163712
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011062811064 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27234
dc.description.abstract Tämä tutkielma käsittelee kasvuyrittäjyyttä. Tutkielman tarkoituksena on kartoittaa kasvuyrittäjyyden keskeisiä käsitteitä ja pyrkiä muodostamaan käsitys kasvuyrittäjyyden teorioista. Luonteeltaan tutkielma on etsinnällinen ja teoriaa testaava. Tutkielman empiirisessä osiossa tarkastellaan kasvuyrittäjiä ja -yrityksiä kvantitatiivisten menetelmien avulla, kasvuyrittäjyyttä tarkastelevan 1505 yrittäjävastaajan näytteen osalta. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää kasvuyrittäjille tyypillisiä ominaisuuksia vertaamalla näytteen kasvuyrittäjiä muihin yrittäjiin. Tutkielman tavoitteena on rakentaa kasvuyrittäjyyttä selittävä malli tutkimuksessa havaittujen kasvuyrittäjille tyypillisten ominaisuuksien mukaan. Onnistuessaan malli voi tehostaa potentiaalisten kasvuyrittäjien kartoittamista ja tunnistamista. Tutkimuksessa tarkastellaan kasvuyrittäjiä näiden kasvuintentioihin perustuen. Kasvun mittaamista on tutkittu paljon ja saatujen tulosten valossa tarkastelu yrittäjän kasvuodotuksiin ja -halukkuuteen perustuen on todettu luotettavaksi kasvuyrittäjyyttä ennustavaksi menetelmäksi. Koska toteutunutta kasvua ei tutkimuksen luonteen takia ole mahdollista tarkastella, on kasvuintentioihin perustuva tutkimusote tässä tutkimuksessa perusteltu. Tutkimuksen löydöksistä havaitaan, että kasvuyrittäjät ja muut yrittäjät eroavat toisistaan merkittävästi. Erotteluanalyysin avulla muodostetun kasvuyrittäjyyttä selittävän mallin mukaan kasvuyrittäjät ovat muita nuorempia, heillä on ylempi korkeakoulu- tutkinto ja heidän yritystoimintansa keskeisimpänä päämääränä on saavuttaa palkkatyötä enemmän tuloja ja varallisuutta. Kasvuyritysten hallitus toimii aktiivisesti, kasvu- yritykset ovat keskimäärin muita suurempia, muodoltaan osakeyhtiöitä ja niillä on ajantasainen liiketoimintasuunnitelma. Saavutettujen tulosten huomataan olevan pääosin yhteneviä muissa kasvuyrittäjyyttä tarkastelevissa tutkimuksissa saavutettuihin tuloksiin. Tutkimuksen näytteen suuren koon vuoksi saatujen tuloksien voidaan olettaa antavan luotettavaa, lähes yleistettävää tietoa.
dc.format.extent 101 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Yrittäjyys
dc.subject.other kasvuyrittäjyys
dc.subject.other kasvuyritys
dc.subject.other yrittäjän profiili
dc.subject.other kasvuintentiot
dc.title Kasvuyrittäjien tunnistaminen yrittäjä- ja yritystekijöiden profiloinnilla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011062811064
dc.subject.ysa yrittäjyys
dc.subject.ysa kasvuyritykset
dc.subject.ysa yrittäjät
dc.subject.ysa kasvuyritykset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta School of Business and Economics en
dc.contributor.laitos taloustieteet fi
dc.contributor.laitos Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yrittäjyys fi
dc.contributor.oppiaine Entrepreneurship en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record