Luokanopettajien tunteet kodin ja koulun välisen luottamussuhteen rakentumisen eri vaiheissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mikkonen, Marianne
dc.contributor.author Niemi, Riina
dc.date.accessioned 2011-06-14T14:57:24Z
dc.date.available 2011-06-14T14:57:24Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1163135
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011061411011 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27178
dc.description.abstract Tutkimus käsittelee luokanopettajien kokemia tunteita kodin ja koulun yhteistyössä. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaiheita kodin ja koulun välisen luottamussuhteen rakentumisessa voidaan erottaa luokanopettajien kuvauksen perusteella sekä millaisia tunteita opettajat kokevat luottamussuhteen rakentumisen eri vaiheissa. Aineistonkeruun menetelmänä käytettiin teemahaastattelua ja tutkimusaineisto koostui viiden luokanopettajan haastatteluista. Aineisto kerättiin syksyllä 2010 ja analysoitiin sisällönanalyysin menetelmällä. Tutkimusaineiston perusteella syntyi kolme kodin ja koulun välisen luot-tamussuhteen rakentumisen vaihetta: luottamusta rakentava, koetteleva ja syventävä vaihe. Nämä vaiheet määritettiin opettajien yhteistyökuvausten ja niihin liitettyjen tunteiden perusteella. Tutkimuksemme opettajat suh-tautuivat yhteistyöhön myönteisesti, mutta halu toteuttaa aitoa yhteistyötä ja dialogia vanhempien kanssa vaihteli. Tutkimuksessa havaittiin, että rakentavassa vaiheessa luottamussuhteen vasta kehittyessä opettajat kokivat positiivisten tunteiden rinnalla myös puolustavia tuntei-ta, kuten pelkoa ja epävarmuutta, johtuen vanhempien tuntemattomuudesta. Koettelevassa vaiheessa kodin ja koulun välillä oli usein ristiriitoja tai yhteistyö oli muuten ongelmakeskeistä, minkä vuoksi tätä vaihetta määrittivät voimakkaasti negatiivisiksi koetut puolustavat ja paljastavat tunteet. Luottamussuhteen rakentumisen viimeisessä eli luottamusta syventävässä vaiheessa tyypillisiä olivat myönteiset tasapainotunteet ja kulttuuritunteet. Tällöin kodin ja koulun välillä vallitsi vahva keskinäinen luottamus, jolloin myös vaikeat tilanteet hoidettiin hyvässä yhteisymmärryksessä.
dc.format.extent 93 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Kodin ja koulun yhteistyö
dc.subject.other luottamus
dc.subject.other tunteet
dc.title Luokanopettajien tunteet kodin ja koulun välisen luottamussuhteen rakentumisen eri vaiheissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011061411011
dc.subject.ysa koti
dc.subject.ysa koulu
dc.subject.ysa yhteistyö
dc.subject.ysa luottamus
dc.subject.ysa tunteet
dc.subject.ysa opettajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record