The job satisfaction of English teachers in Finnish elementary, middle and upper secondary schools

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Leppänen, Jenni
dc.date.accessioned 2011-06-13T10:33:59Z
dc.date.available 2011-06-13T10:33:59Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1160194
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011061310991 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27153
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä asiat vaikuttavat englanninopettajien työtyytyväisyyteen ja -tyytymättömyyteen ja miten englanninopettajien mukaan työtyytyväisyyttä voitaisiin kehittää. Aineisto kerättiin haastattelemalla yhdeksää alakoulun, yläkoulun sekä lukion englanninopettajaa. Haastattelut toteutettiin nauhoitettuina puolistrukturoituina teemahaastatteluina, jotka litteroitiin. Aineisto analysoitiin teemoittelemalla. Opettajien työkokemusten määrät vaihtelivat suuresti, mikä teki aineistosta moninaisen. Tulokset osoittivat, että englanninopettajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä työhönsä. Yleisesti ottaen työtyytyväisyys koostui työn sosiaalisuudesta, vuorovaikutuksesta kollegoiden kanssa, mahdollisuudesta työskennellä englannin kielen parissa ja saada näkyviä työtuloksia aikaan. Työtyytymättömyyteen johtivat puolestaan fyysiset työskentelyolosuhteet, liian raskas työmäärä sekä ongelmat oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa. Kokeneet opettajat olivat erityisesti tyytymättömiä raskaaseen työmäärään sekä koulussa että sen ulkopuolella. Toinen merkittävä työtyytymättömyyteen johtava tekijä oli oppilaiden käytöksen huonontuminen. Alle viisi vuotta opettaneet opettajat olivat tyytymättömimpiä siihen, miten heikosti opetusharjoittelu valmisti heitä työelämään. Kehitysehdotuksiksi opettajat mainitsivat kattavamman oppilaiden hyvinvoinnin tukemisen, paremmat fyysiset työskentelyolosuhteet sekä lisää tukea kollegoilta vastavalmistuneille opettajille. Lisäksi opettajat toivoivat enemmän yhtenäisyyttä koulun sääntöihin, jotta työrauhaongelmilta ja muilta ylimääräisiltä ongelmilta vältyttäisiin.
dc.format.extent 101 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other job satisfaction
dc.subject.other teacher morale
dc.title The job satisfaction of English teachers in Finnish elementary, middle and upper secondary schools
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011061310991
dc.subject.ysa työtyytyväisyys
dc.subject.ysa kieltenopettajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record