Kokemuksia sosiaalitoimistojen institutionaalisesta todellisuudesta : köyhyyskirjoituskilpailun kirjoittajien kokemuksia sosiaalityöstä, sosiaalityöntekijöistä jasosiaalitoimistoista köyhyyskirjoitusten perusteella

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Holmi, Laura
dc.date.accessioned 2011-05-16T14:45:49Z
dc.date.available 2011-05-16T14:45:49Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1158987
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011051610814 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26975
dc.description.abstract KOKEMUKSIA SOSIAALITOIMISTOJEN INSTITUTIONAALISESTA TODELLISUUDESTA Köyhyyskirjoituskilpailun kirjoittajien kokemuksia sosiaalityöstä, sosiaalityöntekijöistä ja sosiaalitoimistoista köyhyyskirjoitusten perusteella Laura Holmi Sosiaalityö Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Mikko Mäntysaari Kevät 2011 Sivumäärä: 112 sivua + 3 liitettä Pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten sosiaalityö, sosiaalityöntekijät ja -toimistot näyttäytyvät Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailun (FSD2413, versio 4.0) köyhyyskirjoituksista rajatun aineiston 211 kirjoituksessa. Kilpailu on toteutettu vuonna 2006 ja sen ovat toimittaneet Meri Larivaara, Anna-Maria Isola ja Juha Mikkonen. Aineistoon on saatu käyttölupa Yhteiskuntatieteelliseltä tietoarkistolta. Tutkimuksen ta-voitteena on selvittää kirjoittajien subjektiivisia kokemuksia sosiaalityöstä Barney Glaserin ja Anselm Straussin (1967) grounded theory -menetelmän mukaisesti aineistolähtöisen analyysin avulla. Pyrkimyksenä on induktiivinen tutkimusote. Sekundaariaineisto muodostui 211 köyhyyskokemuskirjoituksen kappaleesta tai katkel-masta, joissa kirjoitettiin subjektiivisesta kokemuksesta sosiaalitoimistossa asioinnista, sosiaalityöntekijöistä tai avun hakemisesta sosiaalitoimesta. Aineiston hakukriteereinä on käytetty sosiaalityöhön ja toimeentulotukeen liittyviä hakusanoja sekä kirjoitusten sisällön perusteella tehtyä aineiston rajausta. Aineistosta muodostui grounded theory -lähestymistavalla aineistolähtöinen pääkäsite so-siaalitoimistojen institutionaalinen todellisuus, jota kirjoittajien kokemuksissa kuvaavat kolme yläkäsitettä kunnioitus, valta ja byrokratia. Laajimmaksi yläkäsitteeksi muodostui kunnioituksen käsite, joka sisältää sosiaalityön asiakkuuteen liittyviä riippuvuuden ja pär-jäämättömyyden kokemuksia. Kunnioituksen käsitteessä kirjoittajien kokemukset asiak-kuudesta piirtyvät pitkälti liberaali infantilismi -käsitteen mukaisesti, jossa riippuvuus näh-dään aikuisen elämän keskeneräisyytenä ja heikkoutena. Sosiaalityö ja sen tarve nähdään häpeää ja nöyryytystä tuottavana. Sosiaalityö ja -työntekijät näyttäytyvät myös kunnioitus-ta vastavuoroisesti asiakaskohtaamisissa jakavana ja auttavana tahona. Työntekijän ja sosi-aalitoimiston viranomaisvalta suhteessa asiakkaaseen korostuu etenkin vallan käsitteessä. Sosiaalityön säännöt, ohjeet ja joustamattomuus korostuvat puolestaan byrokratian käsit-teessä. Sosiaalityön institutionaalisessa todellisuudessa sosiaalityön asiakkaiden heikko asema ja köyhyys korostuvat kunnioituksen, vallan ja byrokratian kokemuksissa. Suoma-lainen sosiaalityö katutason byrokratiatyönä 1900-luvulta vuoteen 2006 asti sisältää edel-leen paljon yhteneväisyyksiä Michael Lipskyn (1980) katutason byrokratiatyön (Street-Level Bureaucracy) analyysin kanssa.
dc.format.extent 192 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Sosiaalityö
dc.subject.other sosiaalityöntekijä
dc.subject.other sosiaalitoimisto
dc.subject.other instituutio
dc.subject.other todellisuus
dc.subject.other katutason byrokratia
dc.subject.other kunnioitus
dc.subject.other valta
dc.subject.other byrokratia
dc.subject.other köyhyys
dc.title Kokemuksia sosiaalitoimistojen institutionaalisesta todellisuudesta : köyhyyskirjoituskilpailun kirjoittajien kokemuksia sosiaalityöstä, sosiaalityöntekijöistä jasosiaalitoimistoista köyhyyskirjoitusten perusteella
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011051610814
dc.subject.ysa sosiaalityö
dc.subject.ysa sosiaalityöntekijät
dc.subject.ysa sosiaalitoimistot
dc.subject.ysa instituutiot
dc.subject.ysa todellisuus
dc.subject.ysa byrokratia
dc.subject.ysa kunnioitus
dc.subject.ysa valta
dc.subject.ysa köyhyys
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record