"Hetkinen, hienoo! Otetaanko uudestaan?" : opetuskokemuksia muusikkoperspektiivistä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mustonen Ninna
dc.date.accessioned 2011-04-06T09:16:17Z
dc.date.available 2011-04-06T09:16:17Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1155850
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011040610594 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26735
dc.description.abstract Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää musiikinopettajien kokemuksia muusikon ja opettajan roolien yhdistämisestä ja muusikkouden hyödyntämisestä opetustyössä. Tutkimuksessa on haastateltu kolmea musiikinopettajaa, jotka tekevät opetustyön lisäksi myös esiintyvän muusikon työtä. Opettajat työskentelevät koulussa, musiikkiopistossa ja kansalaisopistossa. Oma työkokemukseni opettajana ja soittajana oli lähtökohtana tutkielmalleni. Lähdin olettamuksesta, että että musiikinopettaja on aina oppilailleen paitsi opettajan, myös muusikon malli. Haastattelussa kartoitin siksi myös opettajien omaa suhdetta musiikkiin ja ajatuksia hyvän muusikon ominaisuuksista. Tulosten perusteella tärkeinä ominaisuuksia pidettiin musiikkiin paneutumista ja ”muusikon ajattelua”. Tällaista muusikkouden sisäistämistä tutkittavat opettajat vaativat myös oppilailtaan. Musiikin arvo liittyy heidän mukaansa musiikkiin paneutumiseen. Opettajat pyrkivät kasvattamaan oppilaita kokonaisvaltaiseen, monipuoliseen musiikin ymmärtämiseen. Analysoidessani haastattelutuloksia, missä tarkastelen muusikkouteen kasvamisen mahdollisuuksia tutkittavien opettajien opetuksessa., käytin hyväkseni musiikkikasvatusfilosofi David J. Elliottin muusikkouden rakentumisen osa-alueita,. Tutkimuksessa ilmeni, että muusikko-opettajat toivat ilmi omaa asiantuntijuuttaan musiikinopetuksessa eri tavoin. Yhdistäväksi tekijäksi opettajien opetuksessa nousi yhteissoiton ja sosiaalisuuden merkitys opettajien omassa muusikkoudessa, muusikkouteen kasvamisessa ja musiikkiharrastuksen motivaation ylläpitäjänä. Motivaatio-ongelmat ilmenivät instrumenttiopettajien mukaan oppilaiden harjoittelussa, koulussa taas opettajan täytyy motivoida oppilaita jo musiikkiin aineena. Yksi opettajista ajatteli musiikin tekemisen ilon löytyvän vaivattomammin koulumaailmassa kuin paljon harjoittelua vaativan soittoharrastuksen parissa yksityisopetuksessa. Muusikon ja opettajan roolit painottuivatkin opettajilla eri tavoin riippuen tilanteesta ja opettajan henkilökohtaisesta pedagogisesta tavoitteellisuudesta. Muusikkous on, kuten ennakolta oletinkin, tutkimukseni opettajille tärkeää. Toisaalta pedagogisia taitoja tarvitaan sekä yksilö-että ryhmäopetuksessa. Itselleni merkittäväksi tutkimustuloksista nousi kokeneimman haastateltavan yksinkertaisuudessaan viisas lausahdus siitä, että musiikinopettajan on mahdollista tehdä työtään myös rooleja turhia analysoimatta: ”Ajattelen aina tän musaopettajan homman, että se on sitä muusikon hommaa, mut kuitenkin pitää hankkia se pedagoginen pätevyys.”
dc.format.extent 55 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other muusikkous
dc.subject.other musiikkikasvatus
dc.subject.other asiantuntijuus
dc.subject.other motivaatio
dc.title "Hetkinen, hienoo! Otetaanko uudestaan?" : opetuskokemuksia muusikkoperspektiivistä
dc.title.alternative Opetuskokemuksia muusikkoperspektiivistä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011040610594
dc.subject.ysa muusikot
dc.subject.ysa musiikinopettajat
dc.subject.ysa musiikkikasvatus
dc.subject.ysa asiantuntijuus
dc.subject.ysa motivaatio
dc.subject.ysa musiikki
dc.subject.ysa opetus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkikasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Music Education en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record