Self-assessment : a motivating tool for achieving better language skills

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lehtola, Tiina
dc.date.accessioned 2011-03-27T13:47:53Z
dc.date.available 2011-03-27T13:47:53Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1154848
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011032710565 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26706
dc.description.abstract Kielitaidon itsearviointi on tärkeä taito, sillä sen avulla kielten oppijat voivat tehostaa oppimistaan toisaalta arvioimalla kielitaitonsa tasoa ja toisaalta asettamalla mielekkäitä oppimistavoitteita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kielten opiskelijoiden kykyä arvioida kielitaitoaan ja käsityksiä itsestään kielenoppijoina. Tutkimukseen osallistui 59 Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen pää- ja sivuaineopiskelijaa. Aineisto kerättiin lokakuussa 2009 osana ainelaitoksen kurssia Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen, ja se koostuu opiskelijoiden kurssin oppimistehtävää varten kirjoittamista noin sivun pituisista kirjoitelmista. Opiskelijoita pyydettiin tehtävässä arvioimaan luetunymmärtämisen taitonsa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon mukaisesti ja sitten tekemään DIALANGIN luetunymmärtämisen testi. Opiskelijoita pyydettiin myös pohtimaan itsearvioinnin ja testituloksen välistä suhdetta. Tutkimuksessa ovat mukana opiskelijat, jotka arvioivat ja testasivat osaamistaan englannin, saksan, ruotsin tai ranskan kielessä. Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1) Mitkä opiskelijoiden taitotasot ovat itsearviointien perusteella ja toisaalta DIALANGIN mukaan? 2) Vastaavatko opiskelijoiden itsearvioinnit DIALANGIN antamaa tulosta 3) Miten opiskelijat suhtautuvat oman arvion ja testituloksen väliseen suhteeseen? Teoreettisessa viitekehyksessä itsearviointia lähestytään sosio-konstruktivistisesta näkökulmasta. Myös oppimisstrategioiden sekä itseohjautuvuuden merkitystä itsearviointiin käsitellään. Lisäksi tarkastellaan itsetunnon, motivaation ja itsearvioinnin välistä suhdetta. Metodologisesti tutkimustehtävää lähestytään laadullisesti sisällön analyysin keinoin. Sisällön analyysiä täydentää aineiston kvantifiointi. Tutkimuksen mukaan opiskelijoilla on taipumusta aliarvioida osaamistaan, mikä viittaa siihen, että opiskelijat ovat kriittisiä kielitaitoaan kohtaan. Opiskelijat myös kokevat tarvitsevansa enemmän harjoitusta ja tukea tarkoituksenmukaisen itsearvioinnin toteutumiseksi. Useimmat opiskelijat yllättyivät tuloksista. Toisaalta opiskelijat kokivat oman arvion ja testituloksen välisen suhteen vastaavan odotuksia. Opiskelijoita kiinnosti itsearviointi ja lopputulos näytti vahvistavan heidän itsetuntoa kielten osaajina ja toisaalta myös motivoivan heitä kielten oppimisessa. Johtopäätöksenä voidaan esittää, että kielitaidon itsearviontia tarvitaan ja sillä on tulevaisuudessa syytä olla huomattavasti tärkeämpi rooli kielten opiskelussa kuin sillä on tähän saakka ollut.
dc.format.extent 85 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other self-assessment
dc.subject.other foreign languages
dc.subject.other reflection
dc.subject.other self-esteem
dc.subject.other motivation
dc.title Self-assessment : a motivating tool for achieving better language skills
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011032710565
dc.subject.ysa kielitaito
dc.subject.ysa itsearviointi
dc.subject.ysa kielet
dc.subject.ysa opiskelijat
dc.subject.ysa itsetunto
dc.subject.ysa motivaatio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record