Kenellä on valta vaikuttaa? : eri-ikäisten peruskoululaisten käsityksiä vallankäytön rakenteista ja omista vaikuttamisen mahdollisuuksistaan

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Huuhtanen, Helinä
dc.date.accessioned 2011-02-03T07:25:31Z
dc.date.available 2011-02-03T07:25:31Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1147831
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201102031735 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26511
dc.description.abstract Tutkin työssäni, miten eri-ikäiset peruskoululaiset hahmottavat eri vallankäytön rakenteiden ympärillään rakentuvan. Kenellä koululaiset hahmottavat olevan valtaa vaikuttaa yhteisiin asioihin ja millaisina he näkevät omat vaikuttamisen mahdollisuutensa näiden rakenteiden keskellä? Aihetta on tärkeä tutkia, sillä jo valtakunnallinen opetussuunnitelma nimeää yhdeksi koulujen keskeiseksi tehtäväksi kansalaisten kasvattamisen aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Koulutuksen pitäisi tarjota paitsi tietoja tuosta yhteiskunnasta myös taitoja sen kehittämiseen. Silti tavoitteet tuntuvat toteutuvan valjusti etenkin alakoulujen puolella. Jotta osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää koulukulttuuria ja opetusta olisi mielekästä lähteä kehittämään, on ensin oltava selvillä siitä, millä tavoin lapset itse näitä asioita hahmottavat ja kokevat. Tätä olen selvittänyt valitsemalla tutkimuskohteikseni kaksi yhtenäiskoulua, joista molemmista on haastateltu yhteensä 20 oppilasta vuosiluokilta 1, 3, 6 ja 9, yhteensä siis 40 lasta. Tätä kautta olen rakentanut kuvaa, kuinka lasten yhteiskunnalliset käsitykset ja ajattelu peruskoulun edetessä kehittyvät. Oppilaiden omat näkemykset ja asenteet ovat niin ikään muodostuneet tärkeiksi. Teoreettisena taustana työssäni kulkee kaksi juonnetta: yhtäältä ajattelunkehityksen psykologinen luonne mutta myös aihepiirin laajempi, yhteiskunnallinen ulottuvuus. Tutkimusmetodinani käytän ryhmähaastatteluna toteutettua teemahaastattelua. Aineiston analysointitapana olen käyttänyt litteroidun haastattelumateriaalin purkamista teemahaastattelurungon avulla. Tutkielmani perusteella eri-ikäiset peruskoululaiset hahmottavat monipuolisesti eri toimija- ja vaikuttajatasoja. Omat vaikuttamismahdollisuudet koetaan näiden keskellä kuitenkin hyvin vähäisiksi, etenkin koulumaailman puolella. Työssä nousee huolestuttavasti esiin, etteivät oppilaat koe saavansa omaa ääntään kuuluviin koulussa tai pysty vaikuttamaan sen toimintaan. Tällä koettiin olevan suora yhteys koulussa viihtymiseen ja omien osallistumis- ja elämänhallintaitojen oppimiseen. Yhteiskunnallista ja etenkin osallistumiseen ja päättämiseen liittyvää opetusta toivottiinkin monin paikoin lisää. Osallistumismahdollisuuden vähyydellä näytti olevan suora yhteys myös oppilaiden asenteisiin: pessimistisyys ja passiivisuus yhteisiin asioihin osallistumista kohtaan lisääntyivät peruskoulun edetessä. Myös oppilaskunnan aktiivisuudessa ilmeni koulujen välillä eroja. Tämä kielii siitä, että lapsen kouluympäristöllä voi olla suurta vaikutusta siihen, millaisiksi hän omat vaikuttamisen mahdollisuutensa kokee. Tutkielmani vahvistaa näkemystä, että peruskoulun ja etenkin jo alakoulun puolella toteutettavaa kansalaiskasvatusta ja oppilaiden omia osallistumismahdollisuuksia tarvitaan lisää. Etenkin omien vaikuttamismahdollisuuksien tarjoamisella voisi olla suuri merkitys nuorten asenteisiin ja tätä kautta opetussuunnitelman tavoitteleman, aktiivisen kansalaisuuden syntyyn.
dc.format.extent 126 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other yhteiskunta
dc.subject.other ajattelun kehitys
dc.subject.other peruskoulu
dc.subject.other kansalaiskasvatus
dc.subject.other osallistuminen
dc.title Kenellä on valta vaikuttaa? : eri-ikäisten peruskoululaisten käsityksiä vallankäytön rakenteista ja omista vaikuttamisen mahdollisuuksistaan
dc.title.alternative Eri-ikäisten peruskoululaisten käsityksiä vallankäytön rakenteista ja omista vaikuttamisen mahdollisuuksistaan
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201102031735
dc.subject.ysa yhteiskunta
dc.subject.ysa ajattelu
dc.subject.ysa vallankäyttö
dc.subject.ysa valta
dc.subject.ysa vaikuttaminen
dc.subject.ysa peruskoulu
dc.subject.ysa kansalaiskasvatus
dc.subject.ysa osallistuminen
dc.subject.ysa sosiaalipedagogiikka
dc.subject.ysa koululaiset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record