Ammattikorkeakouluopiskelijoiden uupumus, imu ja kuormituksesta palautuminen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Talvitie, Jyrki
dc.date.accessioned 2010-12-15T09:52:22Z
dc.date.available 2010-12-15T09:52:22Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1144475
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201012153174 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25691
dc.description.abstract Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskelu-uupumusta, opiskeluintoa ja kuormituksesta palautumista. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista ja paneutua tuoreeseen tutkimusaiheeseen, josta toistaiseksi on olemassa vain vähän aiempaa tutkimustietoa. Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä, johon vastasi 582 ensimmäisen ja kolmannen vuoden ammattikorkeakouluopiskelijaa. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että opiskelu-uupumuksen ja -innon kokeminen oli varsin yleistä ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Erityisesti naiset, opiskelun loppuvaihe sekä kokemus opintojen odotettua huonommasta etenemisestä kytkeytyivät runsaaseen uupumuksen kokemiseen, kun taas opiskeluintoa eniten kokivat kulttuurialojen opiskelijat, opinnoissaan alkuvaiheessa olevat opiskelijat sekä 30 vuotta täyttäneet opiskelijat. Lisäksi havaittiin, että opiskelu-uupumus ja opiskeluinto sekä niiden dimensiot olivat käänteisesti yhteydessä toisiinsa. Rentoutuminen ja vapaa-ajan kontrolli olivat eniten raportoidut kuormituksesta palautumisen mekanismit opiskelijoiden keskuudessa. Lisäksi tulokset paljastivat, että henkilösuuntautunutta tutkimusotetta soveltaen oli mahdollista löytää ryhmittelyanalyysin avulla neljä alaryhmää opiskelu-uupumuksen ja opiskeluinnon suhteen: uupumusriskissä, imussa, imussa ja uupumusriskissä olevat sekä laissez-faire -ryhmä. Havainto uupumuksen ja innon samanaikaisesta korkeasta tai matalasta tasosta kahdessa alaryhmässä oli merkittävä, ja osoitti lisätutkimuksen tarpeen opiskelu-uupumuksen ja innon suhteen. Tulokset osoittavatkin, että opiskelijoiden hyvinvointiin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Erityisesti tietoa palautumisen merkityksestä hyvinvoinnille tulee painottaa jo opiskeluaikana. Myös työhyvinvoinnin tutkimuksessa käytettyjen teorioiden entistä rohkeampi soveltaminen opiskelijoiden tutkimiseen tulevaisuudessa olisi mielekästä.
dc.format.extent 39 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other pro gradu -tutkielma
dc.subject.other opiskelijat
dc.subject.other ammattikorkeakoulu
dc.subject.other ryhmittelyanalyysi
dc.subject.other opiskelu-uupumus
dc.subject.other opiskeluinto
dc.subject.other kuormituksesta palautuminen
dc.title Ammattikorkeakouluopiskelijoiden uupumus, imu ja kuormituksesta palautuminen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201012153174
dc.subject.ysa opiskelijat
dc.subject.ysa ammattikorkeakoulut
dc.subject.ysa korkeakouluopiskelu
dc.subject.ysa opiskelu
dc.subject.ysa uupumus
dc.subject.ysa palautuminen
dc.subject.ysa työn imu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record