Paperiliitto ja kilpailukyky-yhteiskunta : Paperilitto suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutoksen vuosina 1985-2009

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Laakkonen, Mikko
dc.date.accessioned 2010-11-23T12:51:39Z
dc.date.available 2010-11-23T12:51:39Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1143329
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201011233114 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25625
dc.description.abstract Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, miten Paperiliitto on toiminut suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutoksen vuosina 1985-2009. 1980-luvulla tehtiin poliittisia päätöksiä, jotka avasivat kotimaisia markkinoita ulkomaiselle kilpailulle ja omistukselle. Suomi otti ensiaskeleita kohti globalisaatiota. Metsäteollisuudessa se johti perinteisten vientiyhdistysten hajoamiseen ja toimialan kansainvälistymiseen. Samalla paperiteollisuuden kotimaiset työpaikat ovat vähentyneet lähes puoleen 1970-luvulta tähän päivään mennessä. Teollisuustyöpaikkojen katoamista voidaan kutsua deindustrialisaatioksi. 1980-luvun puolivälissä myös Suomessa parikymmentä vuotta käynnissä ollut hyvinvointivaltion laajeneminen sai vastaansa uudenlaisen kilpailukykyä korostavan diskurssin, joka oli aikaisemmin vaikuttanut vain marginaalissa. Kilpailukyky korvasi hyvinvoinnin yhteiskunnallista keskustelua jäsentävänä tulkintamallina. Hyvinvointivaltio, jonka syntymiseen metsäteollisuus ja myös Paperiliitto ovat kytköksissä, on joutunut toimimaan kilpailukyky-yhteiskunnan luomissa rakenteissa. 1990-luvun lama edisti tätä kehitystä. Tämän päivän Suomessa kilpailukyky-diskurssi on vallitsevassa asemassa. Kyseessä on laadullinen tutkimus. Aineisto koostuu Paperiliiton jäsenlehtien pääkirjoituksista vuosilta 1985-2009. Niistä tehdyt havainnot on jaettu kilpailukykyyhteiskunnan ominaisuuksien mukaisiin kategorioihin, joiden perusteella olen muodostanut tutkimuskysymykseen vastaavia kokoavia käsitteitä. Tulokset osoittavat, että Paperiliitto on viimeisen 25 vuoden aikana suhtautunut kilpailukyky-yhteiskunnan kehittymiseen lähinnä kriittisesti. Sen mielestä kyseinen kehitys on johtanut suomalaisten hyvinvoinnin laskemiseen ja epätoivottujen johtamisoppien leviämiseen yrityksissä. Liitto on pyrkinyt toimimaan vastuullisena ja rakentavana osapuolena yritysten kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen suhteen, ja on odottanut vastavuoroisesti vastuullista toimintaa myös työnantajalta. Usein liitto on kuitenkin joutunut pettymään työnantajien irtisanoessa työntekijöitä ja ajaessa tehdastoimintoja alas. Toisaalta koska Paperiliitto on ollut kauan merkittävä yhteiskunnallinen toimija, ei se tänä päivänä kykene kritisoimaan kilpailukyky-yhteiskuntaa tai deindustrialisaatiota täysin uskottavasti. Liitto on integroitunut yhteiskunnan hallitseviin rakenteisiin.
dc.format.extent 116 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Paperiliitto
dc.subject.other deindustrialisaatio
dc.title Paperiliitto ja kilpailukyky-yhteiskunta : Paperilitto suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutoksen vuosina 1985-2009
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201011233114
dc.subject.ysa 1980-luku
dc.subject.ysa 1990-luku
dc.subject.ysa 2000-luku
dc.subject.ysa kilpailukyky
dc.subject.ysa hyvinvointivaltio
dc.subject.ysa rakennemuutos
dc.subject.ysa ammattiyhdistysliike
dc.subject.ysa metsäteollisuus
dc.subject.ysa paperiteollisuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record