English and Finnish compared - attitudes held by future experts and teachers of English

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Petrow, Elisa
dc.date.accessioned 2010-10-26T15:19:13Z
dc.date.available 2010-10-26T15:19:13Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1138978
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201010263014 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25513
dc.description.abstract Kieliasenteita on tutkittu maailmalla 1960-luvulta lähtien. Tutkimusmetodit koskien kieliasenteita ovat pysyneet suhteellisen samoina siitä lähtien kun Matched guise tekniikka kehittyi. Tästä lähtien tutkimusmetodologia keskittyi erilaisiin asteikkoihin ja ennalta määrättyihin vastausvaihtoehtoihin. Näitä tutkimusmenetelmiä on kritisoitu sekä kaavamaisuudesta että vastaajien huomiotta jättämisestä. Tämän tutkielman on tarkoitus määrittää suomalaisten englannin yliopisto-opiskelijoiden asenteita englannin kieltä kohtaan. Tutkielman toinen päätarkoitus on osoittaa vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien tarpeellisuus kieliasenteiden tutkimuksessa. Lähtökohtana tutkimuksessa on vastaajien todellisten arvioiden selvittäminen avoimella kysymyslomakkeella avulla. Vastaajat (N=123) olivat tutkimuksen suorittamishetkellä Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen kurssilla syksyllä 2005 ja alkukeväästä 2006. Suurin osa vastaajista oli vasta aloittanut englannin opinnot vuonna 2005. Tutkimus kuuluu suurempaan projektiin nimeltä Noviisista Ekspertiksi. Vastaajat on tarkoitus testata uudelleen yliopisto-opintojen loppupuolella. Kysymyslomake koostui seitsemästä avoimesta kysymyksestä, joista 4 kohtaa käsitellään tässä tutkimuksessa. Kysymykset koskivat enimmäkseen englannin kieltä, kahdessa kohdassa pyydettiin myös vastauksia liittyen suomen kieleen. Vastauksista haetaan arvioita englannin ja suomen kieltä kohtaan käyttäen apuna taustatutkimuksesta selvinneitä ulottuvuuksia sekä datasta nousseita ulottuvuuksia, esimerkiksi estetiikka ulottuvuutena kauniista rumaan. Tarkoitus on myös selvittää, riittävätkö nykyiset tutkimusmetodit tarkkaan kieliasenteiden tutkimiseen. Tulokset osoittivat, että vastaajilla oli selvästi positiivisia asenteita englannin kielen eri osa alueita kohtaan. Negatiivisia arvioita koskien englannin kieltä oli huomattavan vähän. Suomen kieltä kohtaan arviot olivat tunnepitoisempia, mutta tässä kohdassa oli tutkimuksessa ainoa esiin noussut ulottuvuus jossa arviot olivat selkeästi negatiivisia, tämä oli kohdan 2 (suomen kieli on minusta…) ulottuvuus koskien ymmärrettävyyttä. Vastaajilla näyttäisi siis olevan enemmän positiivisia asenteita englannin kieltä kohtaan kuin omaa äidinkieltänsä, suomea, kohtaan. Tutkimus osoitti myös, että nykyiset määritelmät ja asenteiden tutkimusmetodit ovat puutteellisia. Kun vastaajille annetaan vapaus vastata haluamallaan tavalla, ovat vastaukset ja niistä saadut tulokset kattavampia kuin valmiita kaavoja käyttämällä.
dc.format.extent 66 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other language attitude
dc.subject.other evaluations
dc.subject.other matched guise technique
dc.title English and Finnish compared - attitudes held by future experts and teachers of English
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201010263014
dc.subject.ysa suomen kieli
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa opiskelijat
dc.subject.ysa asenteet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record