Subjektiivinen tuntemus liikunnan kuormittavuuden ohjaajana inaktiivisilla naisilla : kuormittavuuden määrittäjinä syke ja askelfrekvenssi

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Leppänen, Marja
dc.date.accessioned 2010-04-06T18:13:01Z
dc.date.available 2010-04-06T18:13:01Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1126205
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201004061375 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23086
dc.description.abstract Tutkimuksen päätarkoituksena oli pilottitutkimuksen muodossa selvittää, minkälaisia fyysistä rasitusta mittaavia arvoja saadaan vähän liikuntaa harrastavilla naisilla, kun fyysisen rasituksen kuormittuneisuutta ohjaa etukäteen annettu ohjeistus subjektiivisesta tuntemuksesta kolmella eri kuormitustasolla. Objektiivisina mittareina tutkimuksessa käytettiin sykemittaria sekä askelfrekvenssiä. Lisäksi selvitettiin painoindeksin vaikutusta saatuihin arvoihin. Tutkimusaineisto koostui 13 Jyväskylän yliopiston opiskelijasta. Tilastollinen analyysi suoritettiin SPSS- ohjelmalla. Muuttujia, niiden riippuvuussuhteita sekä voimakkuuksia arvioitiin Pearsonin korrelaatiokertoimen sekä hajonta- ja boxplot-kuvioiden avulla. Kuormitustasojen välisten keskiarvojen vertailu suoritettiin parittaisen t-testin avulla. Tilastollisen merkitsevyyden raja kaikissa testeissä oli p-arvo < 0,05. Ensimmäinen kuormitustaso vastasi Borgin asteikon arvoa 11. Tutkittavien keskiarvosyke oli 126,8 (±13,9) ja askelfrekvenssi 120,4 (±5,5). Toinen kuormitustaso vastasi Borgin asteikon arvoa 13, ja keskiarvosyke oli 151,8 (±19,1) ja askelfrekvenssi 142,1 (±14,2). Borgin asteikon arvo 15 oli kolmas kuormitustaso, jolla keskiarvosyke oli 171,7 (±12,8) ja askelfrekvenssi 151,2 (±14,0). Painoindeksin vaikutus objektiivisesti mitattuihin arvoihin oli selkein sykkeen osalta kuormitustasolla 2, sekä askelfrekvenssin puolesta kuormitustasolla 3. Korkeamman painoindeksin henkilöillä oli matalammat objektiivisesti mitatut arvot. Yhteenvetona voidaan todeta, että subjektiivisesti valituilla eri kuormitustasoilla tutkittavien saavuttamat objektiivisesti mitatut syketasot olivat yleensä odotettua korkeampia. Suositusten mukaan sykkeen tulee olla vähintään 120 lyöntiä minuutissa ja askelfrekvenssin 100-133, jotta liikunnan intensiteetti on riittävää saavuttamaan terveydelle edullisia vaikutuksia. Tulosten perusteella liikunnalla, jonka subjektiivinen tuntemus on ”hengitys kiihtyy, mutta pystyy helposti puhumaan” vastaten Borgin arvoa 11, on mahdollista saavuttaa tavoitearvot sekä sykkeen että askelfrekvenssin osalta. Kuormitustasoilla 2 ja 3 korkeamman painoindeksin omaavat henkilöt liikkuivat hitaammin, syke pysyi alhaisempana ja heille kertyi vähemmän askelia kuin pienemmän painoindeksin omaavilla henkilöillä. Tuloksissa oli vähiten hajontaa sykkeen suhteen kuormitustasolla 3 ja askelfrekvenssin suhteen kuormitustasolla 1. Eniten hajontaa syntyi sekä sykkeen että askelfrekvenssin suhteen kuormitustasolla 2. Hajonnoista voidaan päätellä, että fyysisen rasituksen kuormittavuuden arviointi oli kaikilla tutkittavilla vaikeinta kuormitustasoilla 2.
dc.format.extent 1 PDF-tiedosto
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other askelfrekvenssi
dc.subject.other Borgin asteikko
dc.subject.other subjektiivinen kuormittuneisuuden aste
dc.title Subjektiivinen tuntemus liikunnan kuormittavuuden ohjaajana inaktiivisilla naisilla : kuormittavuuden määrittäjinä syke ja askelfrekvenssi
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201004061375
dc.subject.ysa opiskelijat
dc.subject.ysa syke
dc.subject.ysa painoindeksi
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa fyysinen kuormittavuus
dc.subject.ysa naiset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Sport Medicine en
dc.contributor.oppiaine liikuntalääketiede fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record