Samanaikaisopetus yläkoulussa : tapaustutkimus aineen- ja erityisopettajan yhteistyöstä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hattukangas, Jenni
dc.contributor.author Kotimäki, Tuukka
dc.date.accessioned 2010-03-16T14:46:07Z
dc.date.available 2010-03-16T14:46:07Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1125693
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201003161326 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23037
dc.description.abstract Jenni Hattukangas ja Tuukka Kotimäki: SAMANAIKAISOPETUS YLÄKOULUSSA – tapaustutkimus aineen- ja erityisopettajan yhteistyöstä. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos, 2010. 70s. Julkaisematon. Samanaikaisopetus on kahden opettajan välistä, vuorovaikutteista yhdessä opettamista integroidussa oppimisympäristössä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää samanaikaisopetukseen osallistuneiden opettajien yhteistyön rakentumista sekä samanaikaisopetuksen toimivuutta inklusiivisen kasvatuksen edistäjänä. Tutkimukseen osallistui erään keskisuomalaisen yläkoulun kaksi samanaikaisopetusparia, joista kummankin muodostivat laaja-alainen erityisopettaja ja matematiikan aineenopettaja. Aineistonkeruu suoritettiin havainnoimalla opettajaparien samanaikaisopetuksen oppitunteja ja haastattelemalla opettajaparit. Aineistonkeruuta ja -analyysia ohjasi etnografinen tutkimusote. Tutkimuksen mukaan opettajien roolijako samanaikaisopetuksessa pohjautui tasa-arvoiseen työskentelemiseen, jossa kummankin opettajan asiantuntijuutta hyödynnettiin tasaisesti. Opetuksen suunnittelussa korostui joustavuus ja luottamus kollegan ammattitaitoon nopeasti muuttuvissa opetustilanteissa. Opetustoiminta puolestaan rakentui useista erilaisista opetus- sekä luokanhallintamenetelmistä, jolloin opettajat esimerkiksi täydensivät tai korjasivat toistensa toimintaa. Samanaikaisopetuksen toimivuuteen vaikutti halukkuus työskennellä yhdessä kollegan kanssa, mutta tärkeimpänä yhteistyön edistäjänä pidettiin opettajien ammattitaitoa sekä kouluyhteisön avointa suhtautumista menetelmää kohtaan. Tutkituissa ryhmissä samanaikaisopetus osoittautui tehokkaaksi keinoksi yksilöllistää opetusta ja vähentää erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden leimautumista. Tämän tutkimuksen tulokset erosivat osittain samanaikaisopetuksesta tehdyistä aiemmista tutkimuksista, joissa opettajien yhteisen suunnitteluajan riittävä määrä sekä henkilökemioiden yhteensopivuus oli raportoitu erityisen merkittäviksi tekijöiksi opetuksen onnistumisen kannalta. Samanaikaisopetuksen yleistyessä tutkimustietoa tarvitaan koko ajan lisää, jotta menetelmää voidaan kehittää. Tällöin samanaikaisopetusta olisi hyvä tutkia myös oppilaiden näkökulmasta.
dc.format.extent 70 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other inklusiivinen opetus
dc.subject.other samanaikaisopetus
dc.title Samanaikaisopetus yläkoulussa : tapaustutkimus aineen- ja erityisopettajan yhteistyöstä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201003161326
dc.subject.ysa opettajat
dc.subject.ysa erityisopettajat
dc.subject.ysa etnografia
dc.subject.ysa yhteistyö
dc.subject.ysa opetus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine erityispedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Special Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record