Mikä auttaa masennuksessa? : sosiaalinen tuki nuorten mielenterveysasiakkaiden selviytymistarinoiden näkökulmasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Myllykangas, Anne
dc.date.accessioned 2010-02-19T08:07:27Z
dc.date.available 2010-02-19T08:07:27Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1123601
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201002191262 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22973
dc.description.abstract Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, mikä merkitys sosiaalisella tuella on nuorten selviämisessä masennuksesta heidän oman kokemuksensa mukaan. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18–21-vuotiaat nuoret, joilla oli diagnosoitu masennus. Tutkimusaineisto koostui nuorten kirjoittamista selviytymistarinoista, joissa he kertoivat oman kokemuksensa saamastaan tuesta ja mitä se merkitsi heille. Kirjoitelmien ohjeistuksena oli tiedote, jonka tarkoituksena oli saada nimenomaan nuorten oma kokemus esille. Tiedote salli vapaan kirjoittamisen asioista, minkä nuori itse koki merkityksel-liseksi masennuksesta selviytymisessä. Tutkimus oli kvalitatiivinen. Aineisto koostui kahdeksasta nuorten kirjoittamasta omakohtaisesta selviytymistarinasta. Aineisto oli narratiivinen mutta olin asettanut tutkimukseen osallistujille tut-kimuskysymykset. Aktivoivassa tarinan kirjoittamisessa tavoitteenani oli saada vastaaja kertomaan mahdollisimman omakohtaisesti kysytyistä seikoista. Muodostin aineistosta asiakokonaisuuksia, jotka luokittelin sosiaalisen tuen eri kategorioihin Nutbeanin luokittelun mukaisesti. Sosiaalisen tuen luokkia muodostui viisi. Olen tulkinnut nuorten kertomia kokemuksia siten, että erityisen merkityksellistä on informatiivinen ja toiminnallinen tuki sekä aineellinen tuki. Informatiivista tukea tulisi olla tutkimustulosten perus-teella enemmän, jotta masennuksen varhainen tunnistaminen ja hyvä apu masennuksesta kärsivälle voisi toteutua. Johtopäätöksenä voin todeta sosiaalisen tuen auttavan nuoria selviytymään masen-nuksesta, mutta apua tulisi olla tarjolla nykyistä aikaisemmin. Moni nuori kertoi avun tarpeestaan jo muutamaa vuotta ennen sairastumistaan koulukuraattorille, yksi nuorista joutui odottamaan jopa kuusi vuotta, ennen kuin hän pääsi oikeanlaisen avun piiriin.
dc.format.extent 107 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kvalitatiivinen tutkimus fi
dc.subject.other nuoret
dc.subject.other masennus
dc.subject.other sosiaalinen tuki
dc.title Mikä auttaa masennuksessa? : sosiaalinen tuki nuorten mielenterveysasiakkaiden selviytymistarinoiden näkökulmasta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201002191262
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa masennus
dc.subject.ysa sosiaalinen tuki
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record