A learning experience like no other : The significance of student exchange for language students at the University of Jyväskylä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Oksanen, Salla
dc.date.accessioned 2010-01-04T09:56:50Z
dc.date.available 2010-01-04T09:56:50Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/22653
dc.description.abstract  Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mikä merkitys opiskelijavaihdolla on Jyväskylän yliopiston kielten opiskelijoille. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että vaihto-opiskelun aikana saadut oppimiskokemukset ovat opiskelijoille hyvin monipuolisia, ja niillä on niin henkilökohtaisia kuin ammatillisiakin vaikutuksia. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet yleisesti yliopisto- tai korkeakouluopiskelijoihin, mutta tarkkaa katsausta opiskelijavaihdon hyödyistä kielten opiskelijoille ei ole tehty. Tämän tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa Jyväskylän yliopiston kielten opiskelijoiden näkemyksiä vaihto-opiskelusta ja kansainvälistymisestä, odotuksista ennen vaihtoa ja vaihdossa saaduista kokemuksista. Tutkimus toteutettiin syksyllä 2008 ja kohderyhmänä olivat kaksi kielten opiskelijaryhmää, joilla on vaihdolle hieman erilaiset lähtökohdat: englannin opiskelijat, joilla ei ole tutkintoon kuuluvaa kieliharjoittelua, sekä saksan opiskelijat, joiden tutkintoon kuuluu pakollinen kieliharjoittelu. Materiaali kerättiin sähköpostitse, käyttäen apuna englannin ja saksan opiskelijoiden sähköpostilistoja. Tutkielmassa käytettiin hyväksi myös englannin opiskelijoiden ainejärjestön Magna Carta ry:n toteuttamaa kyselyä opintojen kehittämistyöryhmää varten, joka kerättiin syksyllä 2008 englannin oppiaineen opetusryhmissä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kielten opiskelijat arvioivat vaihto-opiskelun tai muulla tavoin kansainvälistymisen olevan heille tärkeää opintojen aikana sekä heidän tulevaisuuden ammateissaan. Ulkomailla opiskelun nähtiin olevan tärkeää tutkintoa ajatellen, mutta suurimmat oppimiskokemukset ja elämykset tulivat kuitenkin henkilökohtaisista kokemuksista, kuten vaihdon aikaisista sosiaalisista kontakteista ja oman identiteetin rakentumisesta, maailmankuvan laajenemisen ja omiin kykyihin luottamisen myötä. Tutkielman päämääränä oli myös ottaa kantaa kieliharjoittelun tarpeellisuuteen sekä mahdollisesti erilaisiin keinoihin sen toteuttamiseksi.   en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other learning experience en
dc.subject.other student exchange en
dc.title A learning experience like no other : The significance of student exchange for language students at the University of Jyväskylä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201001041003
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record