Kenttätyön kaanon ja kaaos : metodit ja emootiot uskontoetnografiassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hänninen, Suvi
dc.date.accessioned 2009-05-12T04:50:43Z
dc.date.available 2009-05-12T04:50:43Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Hänninen, S. (2004). Kenttätyön kaanon ja kaaos : metodit ja emootiot uskontoetnografiassa. <em>J@rgonia</em>, 2 (4), 1-17. Retrieved from <a href="http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-20095111566"> http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-20095111566</a>
dc.identifier.isbn 951-39-1844-0
dc.identifier.issn 1459-305X
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-20095111566
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20062
dc.description.abstract Artikkelissa pohditaan etnografista kenttätyötä ja sen kokemista aloittelevan tutkijan näkökulmasta. Hänninen käyttää esimerkkinä omaa kokemustaan kenttätyöstä Napolissa, jossa hän keräsi pro gradu -aineistoaan kaupungin uskonnollisista ilmiöistä. Artikkelissaan hän integroi omaa kenttäkokemustaan etnologian, kulttuuriantropologian ja uskontotieteen kenttämetodioppaiden kaanoniin. Mikä on ero akatemisen kenttätyöopetuksen ja käytännön välillä? Artikkelissa korostetaan, että kenttätyö ei suinkaan ole pelkkää metodien teknistä soveltamista, haastatteluja, havainnointia, valokuvausta ja kenttämuistiinpanoja. Kenttätyö on elämää kentällä, täynnä kokemuksia ja tunnetiloja suhteessa informantteihin ja tutkijan persoonaan. Artikkeli on tärkeä puheenvuoro siitä, kuinka kenttätyö etenkin arkkityyppisessä kontekstissaan eli vieraassa maassa ja vieraalla kielellä suoritettuna on tutkijalle hyvin paljon enenmmän kuin metodioppaat ja toisaalta tutkimusraportit antavat ymmärtää. Kentällä eläminen on kokonaisvaltainen elämys erilaisine tunteineen, jotka väistämättä vaikuttavat tutkimuksen etenemiseen ja tuloksiin. Tästä ainakin aiemmassa metodikirjallisuudessa usein vaietusta aiheesta Hänninen tuo esiin omaan kokemukseensa pohjautuvan näkemyksensä tuoden esille mm. sen, että tutkijan ammattitaito karttuu nimenomaan kokemuksen, ei pelkän kirjaviisauden perusteella. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry, Jyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseries J@rgonia
dc.rights openAccess fi
dc.rights © Hänninen, 2004. Julkaistu Creative Commons Attribution 4.0. International -lisenssillä.
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subject.other uskontoetnografia fi
dc.title Kenttätyön kaanon ja kaaos : metodit ja emootiot uskontoetnografiassa
dc.type article en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-20095111566
dc.description.version Publisher's PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record