Monta polkua musiikkiin : tonaalisen musiikin perusrakenteiden kehittyminen musiikin tuottamis- ja improvisaatiotehtävissä ikävuosina 6-11

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Paananen, Pirkko
dc.date.accessioned 2008-01-09T12:58:02Z
dc.date.available 2008-01-09T12:58:02Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.isbn 951-39-1780-0
dc.identifier.issn 1459-4331
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:936943
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-1780-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13404
dc.description.abstract Pirkko Paananen selvittää musiikkikasvatuksen väitöskirjatyössään, kuinka 6-11-vuotiaat lapset hahmottavat tonaalisen musiikin perusrakenteita improvisoidessaan omia rytmejään ja melodioitaan, lyödessään ’tahtia’ erilaisiin rytmijaksoihin ja soinnuttaessaan lyhyen melodian kuulonvaraisesti neljää sointuvaihtoehtoa käyttäen.6-11-vuotiaiden lasten improvisaatioista ja tuotoksista löytyi useita tuottamistyyppejä, jotka liittyivät tarkkaavuuden kohdistumiseen eri rakenteisiin musiikissa. Tyypit edustivat kehitystasonsa perusteella kolmea osavaihetta, osana kouluikään sijoittuvaa, ns. dimensionaalista kehitysvaihetta (n. 5-11-v), jolloin musiikillisessa tietämyksessä kehittyvät musiikillisen tapahtumarakenteen hierarkkiset suhteet. Tällaisia hierarkkisia järjestelmiä tonaalisessa musiikissa ovat metri, rytmin ryhmittyminen kuvioiksi ja edelleen laajemmiksi muodoiksi sekä asteikon sävelten välinen tonaalinen hierarkia. fi
dc.description.abstract In the statistical and transcriptional analyses reported in this study rhythmic, melodic and harmonic improvisations of 6–11-year-old children (N=36) were examined. The goal of this explorative study was to discover the developmental paths of the basic structures of tonal music. The hypotheses were founded on a neo-Piagetian model of musical development (Paananen 1997), which is based on the developmental theory of Robbie Case (1985, 1992). For the part of the dimensional stage of development the hypotheses were tested empirically using four different task types in a MIDI-environment: rhythmic improvisation, tapping in time, melodic improvisation and improvisatory harmonization. The hypotheses were mostly confirmed: Between 6 and 11 years of age meter, rhytmic grouping and tonal scale acquired their hierarchical features. The results suggest that these hierarchical features develop sequentially, through three substages. At the first sub-stage children focused on either surface (melodic/rhythmic figures) or deep (metric/ tonal hierarchy) structures of the musical event. At the next substage surface and deep structures began to get coordinated and at the last substage they were fully integrated. Furthermore, several figural and metric representational types were found in the rhythm tasks. These types were parallel to those found in earlier studies of rhythm (Upitis 1987 en
dc.format.extent 229 sivua
dc.language.iso fin
dc.publisher Jyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseries Jyväskylä studies in humanities 10.
dc.relation.isversionof ISBN 951-39-1603-0
dc.rights openAccess fi
dc.title Monta polkua musiikkiin : tonaalisen musiikin perusrakenteiden kehittyminen musiikin tuottamis- ja improvisaatiotehtävissä ikävuosina 6-11
dc.type Diss. fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:951-39-1780-0
dc.subject.ysa musiikki
dc.subject.ysa rakenne
dc.subject.ysa tonaalisuus
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa lasten kehitys
dc.subject.ysa kognitiivinen kehitys
dc.subject.ysa musikaalisuus
dc.subject.kota 516
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation en
dc.contributor.tiedekunta Humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkikasvatus fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record