Show simple item record

dc.contributor.advisorUkkonen-Mikkola, Tuulikki
dc.contributor.authorHonkanen, Janna
dc.date.accessioned2024-05-14T06:58:53Z
dc.date.available2024-05-14T06:58:53Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94807
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten sukupuolisensitiivisyys näkyy varhaiskasvatuksen pedagogiikassa; sen suunnittelemisessa, toteuttamisessa, arvioimisessa ja kehittämisessä yhdessä suomalaisessa päiväkodissa. Tavoitteena oli hahmottaa sukupuolen vaikutus varhaiskasvatuksessa työskentelevien ammattilaisten työhön, heidän tekemiinsä pedagogisiin valintoihin sekä vuorovaikutukseen varhaiskasvatuksessa. Tutkimus toteutettiin suomalaisessa kunnallisessa päiväkotiyksikössä, tutkien siellä varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä työskentelevää tiimiä. Lopullinen aineisto koostui ryhmäkohtaisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta, 18 päivän havainnointijaksosta sekä kyselylomakkeesta. Aineisto analysoitiin käyttämällä teoriasidonnaista sisällönanalyysiä. Tutkimus osoitti varhaiskasvatuksen pedagogiikassa olevan sekä sukupuolisensitiivisyyttä että sukupuolittavuutta. Varhaiskasvatuksessa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota sukupuolisensitiivisen pedagogiikan suunnittelemiseen, minkä avulla toimintaa voitaisiin kehittää tietoisemmin sukupuolisensitiivisemmäksi. Tulosten mukaan oppimisympäristöjen järjestelemisessä, käytettävissä materiaaleissa, lasten ohjaamisessa sekä aikuisten puheessa oli havaittavissa sukupuolittavuutta. Tulokset kulkivat linjassa aiempien tutkimusten tulosten kanssa.fi
dc.format.extent100
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othervarhaiskasvatuksen sukupuolittavat käytänteet
dc.titleSukupuolisensitiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa : tapaustutkimus sukupuolen vaikutuksista päiväkodin toimintakulttuurissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202405143575
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysosukupuolen moninaisuus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysosukupuolisensitiivisyys
dc.subject.ysotasa-arvo
dc.subject.ysokasvatus
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright