Show simple item record

dc.contributor.advisorViljanen, Anne
dc.contributor.authorVehmala, Titta
dc.date.accessioned2024-04-25T06:57:05Z
dc.date.available2024-04-25T06:57:05Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94468
dc.description.abstractTämä systemaattinen kirjallisuuskatsaus tarkastelee polven nivelrikon ja terveyteen liittyvän elämänlaadun välisiä yhteyksiä ikääntyneillä. Katsauksessa selvitetään, onko polven nivelrikko yhteydessä terveyteen liittyvään elämänlaatuun ikääntyneillä. Lisäksi tutkitaan, mitkä tekijät ovat yhteydessä terveyteen liittyvään elämänlaatuun ikääntyneillä potilailla. Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa ei ole kohdistettu tutkimusta vanhimpiin ikäryhmiin, joilla polven nivelrikon esiintyvyys on suurinta ja joilla fyysinen toimintakyky ja terveys ovat tärkeimpiä elämänlaadun ulottuvuuksia. Systemaattiset kirjallisuushaut tehtiin helmikuussa 2023 kahdessa terveystieteiden artikkeleita sisältävässä tietokannassa Medlinessa ja Cinahlissa. Katsauksen aineistoksi valikoitui viisi eri maissa tehtyä poikkileikkaustutkimusta. Kaikki tutkimukset käsittelivät terveyteen liittyvää elämänlaatua polven nivelrikkoa sairastavilla ikääntyneillä. Tutkimuksissa käytettiin eri elämänlaatumittareita terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaamiseen. Muut muuttujat ja niiden mittaamiseen käytetyt mittarit vaihtelivat tutkimuksen mukaan. Kirjallisuuskatsauksen tulokset osoittivat, että polven nivelrikko on yhteydessä heikentyneeseen elämänlaatuun ikääntyneillä potilailla. Useiden eri muuttujien tunnistettiin olevan yhteydessä terveyteen liittyvään elämänlaatuun polven nivelrikkoa sairastavilla ikääntyneillä. Katsauksen tutkimuksissa todettuja heikentyneeseen terveyteen liittyvään elämänlaatuun yhteydessä olevia tekijöitä ovat kovempi kipu, heikompi itsearvioitu fyysinen toimintakyky ja hankalammat toimintarajoitteet, korkea ikä, naissukupuoli, ylipaino, vähäinen päivittäisen liikunnan määrä, lisäsairastavuus ja poikkeava tuntoaistin toiminta. Lisäksi psyykkisinä tekijöinä uupumus, depressio-oireet sekä huonosta unen laadusta johtuva väsymys ovat yhteydessä terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Jatkotutkimuksena syy-seuraussuhteiden tutkiminen polven nivelrikon ja terveyteen liittyvän elämänlaadun välillä on aiheellista. Myös erilaisten ympäristötekijöiden yhteys terveyteen liittyvään elämänlaatuun on tärkeä jatkotutkimusaihe. Kirjallisuuskatsaus osoittaa, että terveyteen liittyvä elämänlaatu on monitekijäinen ilmiö, jossa vaikuttavat terveyden eri ulottuvuudet. Polven nivelrikon hoidon ja kuntoutuksen kehittämisessä on tärkeää huomioida toimenpiteiden vaikutus potilaan elämänlaatuun. Terveyteen liittyvä elämänlaatu on subjektiivinen kokemus, johon yksilöllisesti vaikuttavien tekijöiden huomioiminen on keskeistä ikääntyneen osallistamisessa omaan kuntoutusprosessiin ja kuntoutustavoitteiden asettamiseen.fi
dc.format.extent34
dc.language.isofi
dc.subject.otherterveyteen liittyvä elämänlaatu
dc.subject.otherpolven nivelrikko
dc.titleTerveyteen liittyvä elämänlaatu polven nivelrikkoa sairastavilla ikääntyneillä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202404253095
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoterveys
dc.subject.ysoelämänlaatu
dc.subject.ysonivelrikko
dc.subject.ysoikääntyneet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record