Show simple item record

dc.contributor.advisorTammela, Annika
dc.contributor.authorPaakki, Anna
dc.date.accessioned2024-04-16T06:05:37Z
dc.date.available2024-04-16T06:05:37Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94307
dc.description.abstractMusiikilla on vahva vaikutus ihmisiin iästä riippumatta ja musiikin kuuntelu voi nostaa mieleen tiettyjä tapahtumia, paikkoja tai ihmisiä, joihin sen luomat tunneyhteydet liitetään. Musiikki voi toimia tietynlaisena muistamista vahvistavana elementtinä, jota moni hyödyntää opiskellessaan jotain uutta tai halutessaan palata muistoissaan johonkin tiettyyn tapahtumaan elämässään. Tämän tutkielman tavoitteena on syventää ymmärrystä siitä, millä tavoin musiikki vaikuttaa pitkäkestoisen muistin toimintaan ja sitä, miten nämä vaikutukset näkyvät aivotasolla. Tutkielmassa perehdytään siihen, mitkä elementit musiikissa vahvistavat muistiprosesseja, ja miten musiikin avulla voidaan edistää aivojen plastisuutta ja muistinmuodostusta. Tavoitteena on myös selvittää millainen rooli erilaisilla musiikillisilla piirteillä ja musiikin herättämillä emootioilla on siihen, miten tieto säilyy pitkäkestoisessa muistissa. Selvittämällä miten aivomme reagoivat musiikkiin, voimme saada tietoa aivoalueiden välisistä yhteyksistä ja siitä, miten aivojen plastisuutta voidaan tukea. Tämä voi tarjota tarkempaa ymmärrystä musiikin luomasta kognitiivisestä hyödystä, josta voi puolestaan olla apua esimerkiksi muistisairaiden hoidossa tai uudenlaisten oppimismenetelmien kehittämisessä. Tutkielma toteutetaan teoreettisella tutkimusotteella ja sen menetelmänä on narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Aineisto koostuu musiikkipsykologian, neurotieteiden ja musiikin kognitiotieteiden aiemmista tutkimuksista, joista tehdään yhteenvetoa ja tuodaan esiin aiheen kannalta tärkeimpiä havaintoja. Aiemman kirjallisuuden perusteella voidaan todeta, että musiikissa on useita eri piirteitä, jotka aktivoivat aivojen muistitoimintoja automaattisesti, ja kehittävät oppimiskyvyn, muistin ja tarkkaavaisuuden taitoja sekä auttavat niiden parempaa säilymistä aivoissa. On havaittu, että muistiprosessiin vaikuttavat musiikilliset piirteet kuten rytmi ja sävelkorkeus, ja myös musiikillisten rakenteiden säännöllisyys auttaa pitkäkestoista muistia varastoimaan tietoa ja palauttamaan sitä mieleen. Myös emootiot toimivat vahvistavana tekijänä musiikin ja muistojen välillä, ja aiempien tutkimusten perusteella samat piirteet musiikissa assosioidaan sekä sen emootioita että muistoja herättäviin vaikutuksiin.fi
dc.format.extent26
dc.language.isofi
dc.subject.otherpitkäkestoinen muisti
dc.titleSävelten voima : musiikin vaikutukset aivojen plastisuuteen ja pitkäkestoiseen muistiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202404162927
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysokuulomuisti
dc.subject.ysoplastisuus
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysomuisti (kognitio)
dc.subject.ysoaivot
dc.subject.ysomusiikkipsykologia
dc.subject.ysokognitiiviset prosessit
dc.subject.ysoneuropsykologia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record