Show simple item record

dc.contributor.advisorLantto, Anna-Maija
dc.contributor.authorKapanen, Aino
dc.date.accessioned2024-04-03T10:46:36Z
dc.date.available2024-04-03T10:46:36Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94138
dc.description.abstractVastuullisuutta vaaditaan yrityksiltä yhä enemmän, ja sidosryhmien paineen alaisena yritykset tuottavat kasvavassa määrin kestävyysraportteja, joissa yritykset voivat kommunikoida vastuullisuustoimistaan. Kestävyysraportit auttavat niin sijoittajia, yritystä itseään kuin myös koko yhteiskuntaa. Kestävyysraportointi on yrityksille yksi tärkeimmistä viestinnän keinoista lisäten läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta yritystä kohtaan. Kestävyysraporttien luotettavuutta kohtaan on kuitenkin esitetty kritiikkiä, eikä raportointiprosessi itsessään ole riittävä nostaakseen sidosryhmien luottamusta yrityksen vastuullisuutta tai informaation uskottavuutta kohtaan (Boiral ym., 2020). Kritiikki on synnyttänyt tarpeen kestävyysraportoinnin varmennukselle. Kestävyysraportoinnin varmennuksen uskotaan tekevän kestävyysraportoinnista luotettavampaa. Mihin tämä käsitys kuitenkaan perustuu? Mielenkiintoista on tutkia, mitä merkitystä varmennuksella on raportoinnin luotettavuuteen. Power (1994) on kyseenalaistanut, saadaanko varmennuksilla todellisuudessa aikaan parempaa vastuullisuutta, luotettavuutta ja laatua, vai onko varmennusprosessi vain tapa siirtää epäluottamus tarkastettavilta tarkastajille. Tässä Pro Gradu -tutkielmassa pohditaan kestävyysraportoinnin varmennuksen merkitystä raportoinnin luotettavuuteen tilintarkastajien näkemyksien pohjalta. Tutkielma on toteutettu laadullisella menetelmällä, haastatellen kestävyysraportointitarkastajia puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että varmennus on suuressa roolissa kestävyysraportin luotettavuuden suhteen. Varmennuksen myötä sidosryhmät voivat käyttää raporttia päätöksentekonsa pohjana. Varmennus myös hyödyttää yritystä itseään prosessiensa tehostamisessa, jolloin jatkossa yritys pystyy toimimaan yhä paremmin, tarjoten luotettavampaa informaatiota. Luotettavuuteen vaikuttaa myös varmennuksentarjoaja. Tulokset osoittavat, että tilintarkastajat sopivat kestävyysraportointitarkastajan rooliin alan asiantuntijuuden, vakiintuneiden toimintatapojen sekä tilintarkastajan vahvan, luotettavan, aseman myötä. Varmennuksessa on kuitenkin myös haasteita, joilla on merkitystä luotettavuuteen, kuten varmuuden taso ja odotuskuilu.fi
dc.format.extent59
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.titleKestävyysraportoinnin varmennuksen merkitys raportoinnin luotettavuuteen tilintarkastajien näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202404032684
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaJyväskylä University School of Business and Economicsen
dc.contributor.tiedekuntaJyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulufi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSpecialisation in Accountingen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimen opintosuuntafi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright