Show simple item record

dc.contributor.advisorClements, Kati
dc.contributor.authorViro, Maria
dc.date.accessioned2024-04-02T09:13:15Z
dc.date.available2024-04-02T09:13:15Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94121
dc.description.abstractJatkuvassa muutoksessa olevat organisaatiot tarvitsevat vanhanaikaisten ja jäykkien toimintamallien tilalle uusia, nopeasti uusiin vaatimuksiin muotoutuvia menetelmiä, joilla edistetään liiketoimintaa. Näitä uusia menetelmiä kutsutaan ketteriksi menetelmiksi, sillä ne on kehitetty vastaamaan nykymaa-ilman aiheuttamien muuttuvien olosuhteiden tarpeisiin nopeasti ja tehokkaasti. Tutkielmassa käsitellään alun perin ohjelmistokehityksestä tunnettuja ketteriä menetelmiä ja niiden käyttöä henkilöstöhallinnon kentässä. Ketteristä menetelmistä käsitellään tarkemmin kahta tunnetuinta menetelmää, Scrum ja Kanban. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, joka tarkastelee aihetta luotettavien lähteiden kautta. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten ohjelmistokehitykseen luotuja menetelmiä voidaan hyödyntää henkilöstöhallinnossa ja sen eri prosesseissa. Tutkielmasta saatujen tulosten perusteella voidaan huomata, että Scrum ja Kanban -menetelmiä voidaan hyödyntää sellaisenaan monissa henkilöstöhallinnon osa-alueissa. Ketteriä menetelmiä voidaan myös soveltaa vastaamaan yhä paremmin henkilöstöhallinnon tehtäviin, ja tulok-sista voidaan huomata, että ketterien menetelmien käyttöön henkilöstöhallinnossa on luotu uusi termi ”Ketterä HR”. Ketterä HR kuvastaa henkilöstö-hallinnon prosessien muutosta perinteisistä menetelmistä ketteriin menetelmiin, jolloin ne ovat adaptiivisia ja pystyvät tukemaan organisaatioiden liiketoimintastrategiaa vastaamalla kohdattaviin haasteisiin ja muuttuviin tarpeisiin tehokkaasti.fi
dc.description.abstractOrganizations that are constantly changing need new, rapidly evolving methods to promote business in place of old-fashioned and rigid operating models. These new methods are called agile methods, as they have been developed to meet the needs of the changing conditions caused by the modern world quickly and efficiently. The thesis deals with agile methods originally known as software development and their use in the field of human resources. Two of the best-known agile methods, Scrum and Kanban, are discussed in more detail in this thesis. The thesis is a literature review that examines the topic through reliable sources. The purpose of the thesis is to find out how methods created for software development can be used in human resource and its various processes. Based on the results of the thesis, it can be seen that Scrum and Kanban methods can be used as such in many areas of human resources. Agile methods can also be applied to better respond to human resources tasks, and the results show that the new term ‘Agile HR’ has been coined for the use of agile methods in human resources. Agile HR reflects the change in human re-source management processes from traditional methods to agile methods, making them adaptive and able to support organizations' business strategy by responding effectively to the challenges and changing needs they face.en
dc.format.extent30
dc.language.isofi
dc.subject.otherHR
dc.subject.otherHRM
dc.subject.otherketterä HR
dc.subject.otherScrum
dc.subject.otherKanban
dc.titleKetterien menetelmien hyödyntäminen henkilöstöhallinnossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202404022666
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysohenkilöstöhallinto
dc.subject.ysoketterät menetelmät
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record