Show simple item record

dc.contributor.advisorRanta-Tyrkkö, Satu
dc.contributor.authorHaukipuro, Roosa
dc.date.accessioned2024-01-26T06:31:15Z
dc.date.available2024-01-26T06:31:15Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93068
dc.description.abstractTutkielman aiheena on kotouttavaa työtä tekevien sosiaalityöntekijöiden kokemukset järjestöyhteistyöstä ja monisektorisesta asiantuntijuudesta osana tätä yhteistyötä. Sosiaalityössä on kiinnitetty enenevästi huomiota moniammatillisuuden ja viranomaisyhteistyön tarpeeseen. Järjestöt ja kolmas sektori tunnistetaan silti edelleen heikosti sosiaalityön tasavertaisena yhteistyökumppanina. Globaalit ja yhteiskunnalliset tilanteet luovat kotouttavaan työhön jatkuvasti uusia palvelutarpeita, joihin vastaaminen edellyttää erilaisten toimijoiden yhdistämistä. Yhteistyötä tarkastellaan usein sen esteiden ja haasteiden tai sille luotujen rakenteiden näkökulmasta. Pelkkä yhteistyön nimellinen lisääminen tai yhteistyörakenteiden luominen on riittämätöntä, sillä vaarana on, että yhteistyön tekeminen voi typistyy mekaaniseen suorittamiseen. Tarkastelen tutkielmassani sosiaalityön ja järjestöjen välistä yhteistyötä jaetun asiantuntijuuden näkökulmasta. Kun jaetun asiantuntijuuden elementit omaksutaan osaksi työskentelyä, voidaan tavoittaa vahva, uusia ratkaisuja ja uutta tietoa tuottava yhteistyön taso. Tällaista työskentelyä tarvitaan kotouttamisen kentällä, jossa ratkottavat ongelmat ovat monisyisiä ja kotoutuja-asiakkaiden kanssa työskentelee moninainen joukko erilaisia toimijoita. Tutkielman aineistona on kuuden kotouttamisen parissa työskentelevän sosiaalityöntekijän yksilöhaastattelut. Tulosten muotoilussa olen hyödyntänyt aineistolähtöisen analyysin tukena fenomenologisia ja hermeneuttisia näkökulmia kokemuksen tutkimiseen. Näkökulmien mukaisesti ihmisten merkityksenannot ovat väylä yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Hyödynsin analyysissä fenomenologiaan kuuluvaa reduktiota ilmiön rakenteen ja ilmiöön kuuluvan ytimen muotoilemiseksi. Hermeneuttista, tulkintaan perustuvaa analyysiä edustaa tulosten muotoilussani jatkuva dialogi aineiston kanssa ja aineistosta tehtyjen tulkintojen reflektoiminen tietoisuudessa. Analyysin edetessä esiymmärrys syvenee tiedostetummaksi ymmärrykseksi ilmiöstä. Muotoilin aineiston pohjalta neljä yleistä merkitysverkkoa, jotka kuvaavat työntekijöiden järjestöyhteistyökokemuksille merkityksellisiä osa-alueita. Järjestöyhteistyön tekemistä kuvaa 1. organisaatioon, rakenteisiin ja työyhteisöön, 2. yhteistyösuhteeseen, 3. yksilön ominaisuuksiin sekä 4. asiakasnäkökulmaan liittyvät tekijät. Kun eri osa-alueisiin liittyvät elementit toteutuvat onnistuneesti voidaan saavuttaa vahva, jaettuun asiantuntijuuteen nojaava yhteistyö järjestöjen ja sosiaalityön välillä.fi
dc.format.extent70
dc.language.isofi
dc.subject.otherjaettu asiantuntijuus
dc.titleJaettu asiantuntijuus järjestöyhteistyössä : kotoutumispalveluiden sosiaalityöntekijöiden kokemuksia järjestöyhteistyöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202401261556
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysojärjestöt
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysokolmas sektori
dc.subject.ysokotouttaminen (maahanmuuttajat)
dc.subject.ysomoniammatillisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record