Show simple item record

dc.contributor.authorMarjomäki, Timo J.
dc.contributor.authorKytölä, Antti
dc.contributor.authorVäänänen, Tuula
dc.contributor.authorKarjalainen, Juha
dc.date.accessioned2024-01-17T12:50:11Z
dc.date.available2024-01-17T12:50:11Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationMarjomäki, T., Kytölä, A., Väänänen, T., Karjalainen, J. (2023). Saarijärven Pyhäjärven ekologisesti kestävä kaupallinen muikunpyynti : alustava arvio Etelä-Konneveden ja Puulan muikkututkimusten perusteella. <em>Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tiedonantoja</em>.4/2023. Jyväskylän yliopisto. <a href='http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9917-9 '>URN: URN:ISBN:978-951-39-9917-9 </a>
dc.identifier.isbn978-951-39-9917-9
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92857
dc.description.abstractEuroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamassa Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -ohjelmassa Jyväskylän yliopisto kehittää sisävesien kaupallisen kalastuksen tietopohjaista seuranta- ja ohjausjärjestelmää yhteistyössä kalastajien ja kalastusoikeuden haltijoiden kanssa. Kehittämisen mallikohteeksi valittiin Saarijärven Pyhäjärven kaupallinen muikunpyynti. Pyhäjärven muikun kaupallinen hyödyntäminen on vähäistä, vaikka muikkukanta on paikallistiedon perusteella ollut viime aikoina runsas. Koska muikkukannan runsauden ja tuotannon arvioimiseksi ei ole juurikaan tutkimustietoa, Pyhäjärven muikkukannan ekologisesti kestävän kalastuksen reunaehtoja arvioidaan karkeasti Etelä-Konneveden ja Puulan seurannasta saatujen tietojen avulla. Pyhäjärvi on morfometrialtaan ja vedenlaadultaan vertailujärvien tyyppinen, mutta huomattavasti pienempi. Muikun vuosiluokkavaihtelu on ollut vertailujärvien tapaan voimakasta ja samarytmistä vertailujärvien kanssa. Sopivan kalastuskuolevuuden ylärajan määrää ekologisen kestävyyden näkökulmasta normaaliin lisääntymiseen riittävän kutukannan säilyminen. Kalastuskuolevuuden kasvaessa kutukanta pienenee. Taloudellisen kestävyyden näkökulmasta kalastuskuolevuuden ylärajan määrää pienenevä raja(marginaali)saalis. Keskimääräisen vuosiluokan hetkellisen kalastuskuolevuuden yläraja on suuruusluokkaa 0,4–0,7. Muikun kalastuskuolevuutta pienoistroolilla ja talvinuotalla arvioitiin pyydysten pyyhkäisyalan, pyytävyyden ja muikun tyypillisen oleskelualueen perusteella. Pienoistroolin tai 1–2 kaupallisen talvinuotan kalastuskuolevuus ei todennäköisesti nouse ekologisesti kestävän tason yläpuolelle. Kalastuksen ohjaus perustuu käytännössä ensisijaisesti kestävälle tasolla asetettuun kalastuslupamäärään. Kun kutukannan runsaus on lähellä normaaliin lisääntymiseen vaadittavaa minimitasoa eikä runsasta vuosiluokkaa ole kehittymässä, pyyntiponnistusta rajoitetaan. Tämä ohjaus edellyttää vähintään kaupallisen kalastuksen kirjanpitoon ja saalisnäytteisiin perustuvaa muikkukannan seurantaa. Kaupallisen muikunpyynnin kehittämiseksi suositellaan, että alueen osakaskunnat muodostavat yhtenäislupa-alueen ja sille järjestyssäännön. Tiedon karttuessa säätelyn tarkkuutta ja täsmällisyyttä kehitetään.fi
dc.description.abstractIn the programme for partnership between research and fishermen, the European Maritime and Fisheries Fund, the University of Jyväskylä is developing the assessment and management of commercial fishing in Lake Pyhäjärvi, Saarijärvi, in cooperation with fishermen and fishing right holders,. The level of commercial exploitation of vendace in Pyhäjärvi is low, although the population has been abundant recently based on local knowledge. Since data for the Pyhäjärvi vendace stock assessment are scarce, the boundary conditions for ecologically sustainable fishing are roughly estimated based on the data from the long-term monitoring of Etelä Konnevesi and Puula. Lake Pyhäjärvi is similar to the comparison lakes in terms of morphometry and water quality, but much smaller. The year-class fluctuations of vendace stock have been strong and synchronous with the reference lakes. As fishing mortality increases, the spawning population decreases and upper limit of fishing mortality from the point of view of ecological sustainability is set by the maintenance of a spawning stock at a sufficient level for normal reproduction. From the point of view of economic sustainability, the upper limit of fishing mortality is determined by the decreasing limit (marginal) catch. The upper limit of the instantaneous fishing mortality of the average year class is of the order of magnitude 0.4–0.7. Fishing mortality of vendace with mini-trawl and winter seine was estimated based on the area swept by the gear, catchability and the typical residence area of vendace. Fishing mortality of a mini-trawl or 1–2 commercial winter seines is unlikely to rise above an ecologically sustainable level. In practice, harvest control is primarily based on the number of fishing licenses set at a sustainable level. When the spawning stock abundance is close to the minimum level required for normal reproduction and an there is no abundant year class developing, the fishing effort must be regulated. This requires, at a minimum, monitoring of the vendace stock based on commercial fishing records and catch samples. In order to develop the commercial fishing of vendace, it is recommended that the fisheries associations in the area form a unified fishing license area and harvest control rules. As information accumulates, the accuracy and precision of regulation is developed.en
dc.format.extent34
dc.language.isofin
dc.publisherJyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseriesJyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tiedonantoja
dc.rightsIn Copyright
dc.titleSaarijärven Pyhäjärven ekologisesti kestävä kaupallinen muikunpyynti : alustava arvio Etelä-Konneveden ja Puulan muikkututkimusten perusteella
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-9917-9
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.type.coarbook
dc.relation.issn2669–8986
dc.relation.numberinseries4/2023
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2023, by University of Jyväskylä and authors
dc.subject.ysoseuranta
dc.subject.ysosäätely
dc.subject.ysokalastus
dc.subject.ysokalatalous
dc.subject.ysovedenlaatu
dc.subject.ysovesistöt
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p17497
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3920
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1686
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4802
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p15738
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1157
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright