Show simple item record

dc.contributor.authorLampinen, Leena
dc.date.accessioned2023-11-28T10:41:48Z
dc.date.available2023-11-28T10:41:48Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92113
dc.description.abstractTämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, mitä erityispiirteitä monikulttuurisuus tuo musiikkiterapiatyöhön. Aihetta lähestytään musiikkiterapeuttien näkökulmasta. Työ keskittyy sellaisiin terapiatilanteisiin, joissa asiakkaan ja terapeutin kulttuuriset taustat eroavat toisistaan. Käsitteen laajuuden takia tämä tutkimus rajautuu kulttuurin osa-alueista lähinnä kielen ja etnisyyden näkökulmiin. Tutkimusaineisto koostuu kolmen eri puolilla Suomea asuvan musiikkiterapeutin kanssa tehdyistä teemahaastatteluista. Haastateltujen terapeuttien pääasiallisina asiakasryhminä ovat lapset ja nuoret. Haastatteluaineiston analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tärkeimmät esille tulleet monikulttuurisuuden mukaan tuomat teemat olivat erilaiset kieleen ja kommunikaatioon liittyvät kysymykset, kulttuurien kohtaamisen haasteet ja niiden synnyttämät tunteet, kulttuurisensitiivinen työote ja kulttuurinen kompetenssi sekä rakenteelliset näkökulmat. Osa kysymyksistä ja pohdinnoista liittyy arkiseen työn tekemiseen ja osa taas esimerkiksi arvoihin ja asenteisiin. Haastattelujen perusteella olennaisimpia asioita monikulttuurisessa työssä ovat avoin mieli, kunnioitus, kiinnostus ja herkkyys.fi
dc.format.extent35
dc.language.isofi
dc.subject.otherkulttuurisensitiivisyys
dc.subject.otherkulttuurinen kompetenssi
dc.title"Mä oon iloinen, että oon päässyt tähän mukaan." : musiikkiterapeuttien kokemuksia monikulttuurisuudesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202311288121
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkiterapiafi
dc.contributor.oppiaineMusic Therapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3053
dc.subject.ysomusiikkiterapeutit
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysomusiikkiterapia
dc.subject.ysoterapeutit
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoSuomi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record