Show simple item record

dc.contributor.advisorTaipale, Sakari
dc.contributor.advisorSalovaara, Ulla
dc.contributor.authorRautoja, Paula
dc.date.accessioned2023-10-30T06:49:25Z
dc.date.available2023-10-30T06:49:25Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/91016
dc.description.abstractTässä maisterintutkielmassa tarkastellaan huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumista eli dekriminalisaatiota konstruktivistisesta näkökulmasta. Huumeiden käyttöön liittyvät normit ja lainsäädäntö ovat ajassa muuttuvia konstruktioita, ja siirtymä huumeiden vastaisesta sodasta kohti dekriminalisaatiota on käynnissä. Asiantuntijat ovat tämän muutosprosessin keskiössä toimiessaan normiyrittäjinä ja käyttäessään yhteiskunnallisten ongelmien määrittelyvaltaa. Tutkielmani aineisto muodostuu Helsingin Sanomissa vuosina 2018–2022 julkaistuista dekriminalisaatiota käsittelevistä asiantuntijakirjoituksista. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, ketkä käyttävät asiantuntijavaltaa osallistuessaan lehtikirjoitteluun. Tarkastelen Erving Goffmanin kehysanalyysin avulla sitä, millaiseksi sosiaaliseksi kysymykseksi huumeiden käytön rangaistavuudesta luopuminen kehystetään asiantuntijakirjoituksissa. Tutkimustulokseni ilmentävät asiantuntijuuden laajentumisen trendiä, sillä keskusteluun osallistuttiin monipuolisesti eri asiantuntijapositioista. Analyysissäni dekriminalisaatiokysymyksen tulkinnat näyttäytyvät kahtena toisilleen vastakkaisia kantoja edustavana kehysparina eli ihmisoikeus- ja moraalikehyksenä sekä tietoperustaisuus- ja porttiteoriakehyksenä. Tulokseni kuvastavat yhteiskunnallista jännitettä dekriminalisaatiokehitystä puoltavan liberaalin arvomaailman ja sitä vastustavan konservatiivisen ajattelutavan välillä.fi
dc.format.extent92
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherdekriminalisaatio
dc.subject.otherasiantuntijavalta
dc.titleHuumeiden käytön rangaistavuudesta luopumisen kehykset asiantuntijakirjoituksissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202310307043
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysokehysanalyysi
dc.subject.ysohuumeet
dc.subject.ysohuumepolitiikka
dc.subject.ysohuumeiden käyttö
dc.subject.ysonormit
dc.subject.ysolainsäädäntö
dc.subject.ysorangaistavuus
dc.subject.ysoyhteiskuntapolitiikka
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright