Show simple item record

dc.contributor.advisorTaipale, Sakari
dc.contributor.advisorTervonen-Gonçalves, Leena
dc.contributor.authorKilpinen, Mia
dc.date.accessioned2023-10-10T05:50:33Z
dc.date.available2023-10-10T05:50:33Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/89622
dc.description.abstractYhteiskunta asettaa yrittäjyyden varaan monitahoisia odotuksia hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn turvaajina. Tavoitteita tukevat poliittiset linjaukset, jotka pyrkivät kehittämään yrittäjyyden toimintaedellytyksiä, vahvistamaan yrittäjämäistä toimijuutta, kannustamaan yksilöitä yrittäjiksi sekä tuottamaan rohkaisevaa yrittäjyyspuhetta. Yrittäjyysyhteiskunnan rakenteita vahvistaa myös läpi kouluasteiden toteutettava yrittäjyys-kasvatus sekä yrittäjyyttä edistävien toimijoiden verkosto. Tämä tutkimus pyrki kuvaamaan millaisen kuvan julkisten yrittäjyystoimijoiden tuottamat yrittäjätarinat yrittäjyydestä luovat. Tutkimuksen keskeiset kysymykset olivat 1) miten yrittäjätarinat rakentuvat, 2) millaisia tarinoita yrittäjistä kerrotaan ja 3) millaisia yrittäjäidentiteettejä yrittäjätarinat rakentavat. Tutkimuksen viitekehys rakentuu yrittäjyyden, yrittäjyyskasvatuksen sekä identiteetin käsitteistöön ja aineisto koostuu julkisten yrittäjyystoimijoiden tuottamista 20 yrittäjätarinasta. Narratiivista aineistoa tarkastellaan aineistolähtöisesti rakenne- ja sisällönanalyysin keinoin, yrittäjäidentiteettiä käsitteellisenä työkaluna hyödyntäen. Tutkimuksen synteesinä muodostettiin emergenttisen yrittäjäidentiteetin jäsennyksiä, jotka ilmentävät yrittäjien toimijuuden kuvauksia. Yrittäjäidentiteetin ryhmittelyssä narratiivit jäsentyivät tarinoiden ajallisen jänteen mukaan yritystaipaleen alun (Virranviemät ja Tienraivaajat), nykyisyyden (Arjen sankarit ja Myytinmurtajat) sekä tulevaisuuden (Kotikenttien luottopakit ja Kansainväliset tähtihyökkääjät) kuvauksiin. Vastauksena kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen tarinoissa korostuivat yhtenäiset, yrittäjätaipaleiden myönteistä kehitystä ilmentävät rakenteet sekä yrittäjyyttä rohkaisevasti esittelevä sisällönkuva. Tarinoissa tunnistettiin sankaritarinoiden ja komedian piirteitä, jotka kuvaavat yrittäjät tyytyväisinä ja innovatiivisina toimijoina. Vastauksena kolmanteen tutkimuskysymykseen tarinoissa tunnistetut yrittäjäidentiteetit kuvaavat yrittäjyysajureiden olevan moninaisia ja myönteisiä. Nykyisyyden kuvauksissa yrittäjyys tyydyttää erilaisia tarpeita itsen toteutuksesta rajuun riskinottoon. Myös tulevaisuuden kuvauksissa yrittäjien tavoitteet ovat eritasoisia, hyvästä arjesta aina maailmanvalloitukseen. Tarinat rakentavat monitahoisia yrittäjäidentiteettejä, eivätkä purista yrittäjiä yhtenäiseen kapeaan muottiin. Ne tuottavat yrittäjyyslinjausten ja perinteisten mallitarinoiden mukaista rohkaisevaa kuvaa yrittäjyydestä, jossa arki on työntäyteistä ja palkitsevaa. Yksin pärjäämisen eetoksen sijaan monipuolinen yrittäjäekosysteemi yrittäjien kanssakulkijana korostuu. Tarinoista pulmallisen tekee niiden sadunomaisuus, sillä ne eivät juurikaan kuvaa yrittäjäarjen haasteita. Myös tarinoiden luoma yrittäjäkuva on kapea, herättäen toiveita yrittäjätarinoista, jotka huomioivat mm. monikulttuurisuuden, ikäjakauman ja sukupuolten moninaisuuden sekä sukupuolittuneen toimialajaon paremmin.fi
dc.format.extent99
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otheryrittäjäidentiteetti
dc.title”Olipa kerran yrittäjä” : yrittäjätarinat yrittäjäidentiteetin rakentajina
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202310105671
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysoyrittäjyys
dc.subject.ysoyrittäjät
dc.subject.ysoyrittäjyyskasvatus
dc.subject.ysoyritystoiminta
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysonarratiivisuus
dc.subject.ysosisäinen yrittäjyys
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright