Show simple item record

dc.contributor.authorKekkonen, Marjatta
dc.contributor.authorMalinen, Kaisa
dc.contributor.authorMoilanen, Johanna
dc.contributor.authorRönkä, Anna
dc.date.accessioned2023-09-15T06:11:45Z
dc.date.available2023-09-15T06:11:45Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationKekkonen, M., Malinen, K., Moilanen, J., & Rönkä, A. (2023). Perhekeskusten työntekijöiden käsitykset yhteisvanhemmuudesta. <i>Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti</i>, <i>60</i>(2), 155-168. <a href="https://doi.org/10.23990/sa.117870" target="_blank">https://doi.org/10.23990/sa.117870</a>
dc.identifier.otherCONVID_183407763
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/89124
dc.description.abstractYhteisvanhemmuudella tarkoitetaan yhteisen lapsen hoidosta ja huolenpidosta vastaavien aikuisten välistä suhdetta. Yhteisvanhemmuus on vanhempien parisuhdetta ja kahdenvälistä lapsivanhempisuhdetta laajempi perheen alasysteemi, ja sen on osoitettu olevan yhteydessä lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen. Tutkimustiedon tuottaminen yhteisvanhemmuudesta on laajentunut eroperheistä lasta odottaviin ja lapsen saaneisiin pikkulapsiperheisiin. Tässä tutkimuksessa selvitetään perhekeskusten työntekijöiden käsityksiä yhteisvanhemmuudesta. Työntekijöiltä (n = 21) viidessä fokusryhmähaastattelussa kerätty aineisto analysoitiin teema-analyysilla hyödyntäen ATLAS.ti-ohjelmaa. Haastatteluihin osallistui työntekijöitä äitiys- ja lastenneuvolan, perhetyön sekä kasvatus- ja perheneuvonnan, perhesosiaalityön ja perheoikeudellisista palveluista. Työntekijät tunnistivat viisi yhteisvanhemmuuden teemaa, jotka ovat perhekohtainen työn- ja vastuunjako, vanhempien yhteisymmärrys kasvatusperiaatteista, avoin keskusteluyhteys vanhempien välillä, vanhempien keskinäinen luottamus sekä molempien vanhempien osallisuus. Tutkimustulosten valossa käsite yhteisvanhemmuus soveltuu käytettäväksi monialaisissa perhekeskuksissa, ja käsitteen käyttöönotto voi selkiyttää perheiden kanssa käytäviä keskusteluja siitä, milloin aiheena on vanhempien keskinäinen yhteistyö, milloin lapsi-vanhempisuhteen kysymykset, milloin aikuisten keskinäisen parisuhteen asiat. Yhteisvanhemmuuden systemaattisella puheeksi ottamisella universaaleissa palveluissa voidaan osaltaan edistää perhevapaauudistuksen tavoitetta tasavertaisemmasta työn- ja vastuunjaosta perheissä ja lapsen oikeudesta saada hoivaa ja huolenpitoa molemmilta vanhemmilta.fi
dc.description.abstractCoparenting refers to the relationship between adults who share responsibility for the care of a child. Coparenting is a triadic family sub-system distinct from the dyadic parent-child and couple relationship sub-systems, and it is linked to the child’s well-being and positive development. Coparenting research has expanded its focus beyond divorced parents to include nondivorced parents and new parents in the transition to parenthood. This study investigated the conceptions of coparenting held by professionals’ working in various family center services. Data were collected from participants (n=21) in five focus groups interviews and analyzed using thematic analysis and ATLAS.ti. The participants were employed in maternity and child healthcare clinics, family work and counseling services, and in family social work and child welfare services. The analysis yielded five main themes pertaining to professionals’ conceptions about coparenting: family-specific division of responsibilities, parents’ shared understanding on upbringing, open dialogical interaction between parents, mutual trust, and the participation of both parents. Thus, the results indicate that the concept of coparenting is familiar to different professionals working in family centers. However, systematic use of the concept could help both professionals and families to recognize when they are dealing with issues related to a mutual parenting relationship as distinct from an individual parent-child relationship or adult romantic couple relationship. Foregrounding coparenting issues in universal family services could support parental reflection on how to share parental leave so that the child’s right to receive care from both parents is not impaired.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherSosiaalilääketieteen yhdistys ry
dc.relation.ispartofseriesSosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
dc.rightsIn Copyright
dc.titlePerhekeskusten työntekijöiden käsitykset yhteisvanhemmuudesta
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202309155145
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.oppiaineHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisöfi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineSchool of Wellbeingen
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange155-168
dc.relation.issn0355-5097
dc.relation.numberinseries2
dc.relation.volume60
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2023 Sosiaalilääketieteen yhdistys ry
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumber323492
dc.subject.ysovanhempi-lapsisuhde
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysoyhteishuolto
dc.subject.ysotyönjako
dc.subject.ysolapsiperheet
dc.subject.ysoperhetyö
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysokasvatustavoitteet
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysososiaalipalvelut
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2260
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3312
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5419
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4268
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p13050
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8911
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p11779
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2745
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10591
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1307
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.doi10.23990/sa.117870
dc.relation.funderSuomen Akatemiafi
dc.relation.funderAcademy of Finlanden
jyx.fundingprogramAkatemiahanke, SAfi
jyx.fundingprogramAcademy Project, AoFen
jyx.fundinginformationTutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia (323493 ja 323492).
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright