Show simple item record

dc.contributor.advisorNissi, Riikka
dc.contributor.authorNiitti, Terhi
dc.date.accessioned2023-09-12T05:35:39Z
dc.date.available2023-09-12T05:35:39Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/89042
dc.description.abstractTämä tutkimus tarkastelee taitelija-kehittäjien verkkosivulla esiintyviä palvelukuvauksia kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin tavoitteena on selvittää, millaisin kielellisin keinoin yrityksille suunnatut palvelut tuotteistetaan taiteilija-kehittäjien verkkosivuilla. Toiseksi tavoitteena on tarkastella, millaisia diskursseja verkkosivujen palvelukuvauksissa ilmenee. Aihe on ajankohtainen, sillä taiteen ja luovuuden merkitys työelämässä on lisääntynyt osana työelämän muutoskulkuja ja taiteilija-kehittäjien ammattikunta on vasta muotoutumassa. Heidän tarjoamansa palvelut eivät ole yleisesti tunnettuja, vaan niitä on sanallistettava usein eri tavoin, mikä tekee aiheesta hyvin kiinnostavan kielentutkimuksen näkökulmasta. Aineisto koostuu kuuden taiteilija-kehittäjäammattilaisen verkkosivujen osioista, joissa esitellään yrityksen toimintaideaa ja työelämälle suunnattuja palveluja. Tutkimus hyödyntää tuotteistamisen keinojen tarkastelussa sisällönanalyysiä ja diskurssien tarkastelussa diskurssianalyysiä. Tutkimus osoittaa, että taiteilija-kehittäjien palvelut on tuotteistettu neljällä keinolla, joita ovat 1. asiakaskunnan valitseminen, 2. ongelman rakentaminen 3. palvelulupauksen antaminen sekä 4. palvelun määrittely. Palveluiden esittelemisessä käytetään puolestaan kolmea eri diskurssia: 1. talousdiskurssia 2. yhteisöllisyyden diskurssia sekä 3. hyvinvointidiskurssia. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että luovuuden ja vuorovaikutuksen tuotteistamisen keinot ja tuotteistamisaste vaihtelevat eri toimijoiden välillä, mutta kaikilta verkkosivuilta löytyi tunnistettavia, yhteisiä tuotteistamisen piirteitä. Taiteilija-kehittäjien käyttämät diskurssit puolestaan kytkeytyivät laajempiin yhteiskunnassa vireillä oleviin työelämäkeskusteluihin, kuten työn rationalisointiin, sitouttamispuheeseen sekä uushenkiseen työhön. Yritysasiakkaiden houkutteleminen uuden palvelutuotteen pariin tapahtuu siis nykyisiä työelämäkeskustelujen juonteita hyödyntäen.fi
dc.format.extent55
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othertaiteilija-kehittäjä
dc.subject.otherpalvelutuote
dc.subject.otherorganisaation kehittäminen
dc.subject.otheruusi työ
dc.subject.othersoveltava kieli
dc.title”Luovuus osaksi businesta” : tuotteistamisen keinot ja diskurssit taiteilija-kehittäjien verkkosivujen palvelukuvauksissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202309125068
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSoveltavan kielitieteen maisteriopinnotfi
dc.contributor.oppiaineMaster's Degree Programme in Applied Linguisticsen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi314
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysotuotteistus
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysokielitiede
dc.subject.ysoWWW-sivut
dc.subject.ysopalvelut
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright